Dąbrowa Tarnowska - miasto, które miało nazywać się Lubomierz

Nie wiadomo dokładnie kiedy na skraju Puszczy Sandomierskiej powstała wieś, którą najpierw nazwano Dambrowa, później także Dobrowa, Dąmbrowa, wreszcie Dąbrowa. Nie wiadomo również kiedy dokładnie wieś stała się formalnie miastem. Właściciele majątku - Lubomirscy - chcieli by miejscowość od ich nazwiska nazywała się Lubomierz, ale nazwa ta nie przyjęła się, a Dąbrowę, by odróżnić ją od innych miejscowości o takiej samej nazwie zaczęto nazywać Dąbrową koło Tarnowa, a w końcu Dąbrową Tarnowską. czytaj dalej...

Nowy Wiśnicz - gród Kmitów i Lubomirskich

8 czerwca 1616 roku Zygmunt III Waza wyraził zgodę na założenie przez Stanisława Lubomirskiego Nowego Wiśnicza. Historia miejscowości jest jednak o wiele dłuższa. Tu znajdowała się siedziba potężnego w XVI wieku rodu Kmitów, tu przyjeżdżali Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Później miastem władali właśnie Lubomirscy, a ich herb - Szreniawa, do dziś jest herbem miasta. W 1994 roku Nowy Wiśnicz odzyskał prawa miejskie po 60 latach przerwy. czytaj dalej...

Pilzno - na "ruskim" i węgierskim" szlaku

Dzisiejsze Pilzno to niewielkie miasto leżące tuż przy zachodniej granicy województwa podkarpackiego, przy międzynarodowej trasie wschód - zachód. Należy jednak pamiętać, że to jedno z najstarszych miasta w regionie, przez kilkaset lat siedziba powiatu, a w początkach okresu zaborów również siedziba cyrkułu, obejmującego 10 powiatów. Status miasta powiatowego Pilzno utraciło dopiero w roku 1934. W latach 1975 - 1998 miasto znajdowało się w granicach województwa tarnowskiego. czytaj dalej...

Ryglice - osiem wieków historii

Dzieje Ryglic liczą osiem stuleci, choć dokładna data powstania osady nie jest znana, a pierwsza pisana wzmianka o jej istnieniu pochodzi z wieku XIV. Jak większość ówczesnych wsi powstała przy szlaku handlowym, co pozwalało na szybki rozwój, wzrost liczby mieszkańców i łatwiejsze warunki życia. Zmienne były koleje losu miasteczka i jego mieszkańców w kolejnych stuleciach, obecnie od początku XXI wieku Ryglice znów są miastem, zamieszkałym przez kilka tysięcy osób, leżącym 25 kilometrów od Tarnowa. czytaj dalej...

Szczucin - miasto u przeprawy

Od 1 stycznia 2009 roku Szczucin jest ponownie miastem. Po kilkudziesięciu latach bycia wsią odzyskanie statusu miasta zapisano 28 lipca 2008 w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie zmienia to w niczym faktu, że teren nad Wisłą zamieszkany był już w okresie neolitu, w okresie rzymskim zamieszkiwali tu Celtowie i Germanie, a od V wieku naszej ery Słowianie. Później teren obecnej gminy znalazł się w państwie Wiślan, i wreszcie, od czasów Bolesława Chrobrego, w granicach państwa polskiego. czytaj dalej...

Józef Szujski (1835 - 1883)

Historyk, pisarz, publicysta, działacz polityczny, profesor historii i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 16 czerwca 1835 roku w Tarnowie w rodzinie niezamożnej, lecz bardzo starej szlachty z kniaziowskim tytułem. Tego samego dnia został ochrzczony w tarnowskiej katedrze. czytaj dalej...

Tuchów - nie tylko Sanktuarium

Miasto i Gmina Tuchów położone są na terenie Pogórza Ciężkowicko - Rożnowskiego. Samo miasto położone jest 16 kilometrów od Tarnowa, około 100 km od Krakowa i 80 km od granicy polsko - słowackiej. Historia miasta jest niezwykle długa i bogata. Najwięcej sławy przysparza mu obecnie obraz Matki Bożej w kościele ojców Redemptorystów, koronowany w roku 1904, warto jednak pamiętać, że osada mieszkalna istniała w tym miejscu już w okresie rzymskim, a od czasów Kazimierza Wielkiego Tuchów nieprzerwanie posiada prawa miejskie. czytaj dalej...

Jerzy Braun (1901 - 1975)

Harcerz, pisarz, polityk, filozof, publicysta, dramaturg. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej i Ostatni Delegat Rządu na Kraj w 1945 roku. czytaj dalej...

Mieczysław Jastrun (1903 - 1983)

Poeta, eseista, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej . czytaj dalej...

Wojnicz - miasto wojów

Na terenie dzisiejszego Wojnicza ludzie mieszkali właściwie "od zawsze", ale początki miasta sięgają wieku X, kiedy powstał gród. Wtedy również prawdopodobnie pojawiła się nazwa Wojnicz - od słowa "woj", członek drużyny rycerskiej. Nie wiadomo dokładnie kiedy formalnie Wojnicz uzyskał prawa miejskie, stało się to jednak zapewne w XIII wieku, za czasów Bolesława Wstydliwego. Status miejski utracił Wojnicz po 700 latach, w okresie międzywojennym, odzyskał po kolejnych kilkudziesięciu latach, w roku 2007. Przez cały ten czas miasto przeżywało zmienne koleje losu, tak charakterystyczne dla całej polskiej historii. czytaj dalej...

Stefan Bartik (1903 - 1964)

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. czytaj dalej...

Zakliczyn - najmniejsze miasto w Małopolsce

Pierwsze informacje o Zakliczynie znaleźć można u Jana Długosza, ale miasto jest najprawdopodobniej dużo starsze, występowało jednak w dokumentach pod inną nazwą. Jeśli przypuszczenia historyków są prawdziwe, pisana historia Zakliczyna sięga wieku XII, może nawet XI. Formalnie miastem został Zakliczyn w wieku XVI, za czasów panowania Zygmunta Augusta. Obecnie Zakliczyn jest najmniejszym miastem w Małopolsce, liczy niewiele ponad 1500 mieszkańców. czytaj dalej...

Józef Wolski (1910 - 2008)

Historyk starożytności , profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z pracowników UJ aresztowanych przez Niemców 6 listopada 1939 roku w czasie Sonderaktion Krakau czytaj dalej...

Ryszard Smożewski (1930 - 2008)

Dziennikarz, publicysta, reżyser, dyrektor Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie w latach 1972 - 1988. . czytaj dalej...

Juliusz Kossak (1824 - 1899)

Malarz, rysownik i ilustrator. czytaj dalej...

więcej »
więcej »
więcej »
więcej »
więcej »
Ankieta
więcej »
więcej »
| | | |