Region

Nowy Wiśnicz - gród Kmitów i Lubomirskich

8 czerwca 1616 roku Zygmunt III Waza wyraził zgodę na założenie przez Stanisława Lubomirskiego Nowego Wiśnicza. Historia miejscowości jest jednak o wiele dłuższa. Tu znajdowała się siedziba potężnego w XVI wieku rodu Kmitów, tu przyjeżdżali Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Później miastem władali właśnie Lubomirscy, a ich herb - Szreniawa, do dziś jest herbem miasta. W 1994 roku Nowy Wiśnicz odzyskał prawa miejskie po 60 latach przerwy. czytaj dalej...

Pilzno - na "ruskim" i węgierskim" szlaku

Dzisiejsze Pilzno to niewielkie miasto leżące tuż przy zachodniej granicy województwa podkarpackiego, przy międzynarodowej trasie wschód - zachód. Należy jednak pamiętać, że to jedno z najstarszych miasta w regionie, przez kilkaset lat siedziba powiatu, a w początkach okresu zaborów również siedziba cyrkułu, obejmującego 10 powiatów. Status miasta powiatowego Pilzno utraciło dopiero w roku 1934. W latach 1975 - 1998 miasto znajdowało się w granicach województwa tarnowskiego. czytaj dalej...

Ryglice - osiem wieków historii

Dzieje Ryglic liczą osiem stuleci, choć dokładna data powstania osady nie jest znana, a pierwsza pisana wzmianka o jej istnieniu pochodzi z wieku XIV. Jak większość ówczesnych wsi powstała przy szlaku handlowym, co pozwalało na szybki rozwój, wzrost liczby mieszkańców i łatwiejsze warunki życia. Zmienne były koleje losu miasteczka i jego mieszkańców w kolejnych stuleciach, obecnie od początku XXI wieku Ryglice znów są miastem, zamieszkałym przez kilka tysięcy osób, leżącym 25 kilometrów od Tarnowa. czytaj dalej...

Szczucin - miasto u przeprawy

Od 1 stycznia 2009 roku Szczucin jest ponownie miastem. Po kilkudziesięciu latach bycia wsią odzyskanie statusu miasta zapisano 28 lipca 2008 w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie zmienia to w niczym faktu, że teren nad Wisłą zamieszkany był już w okresie neolitu, w okresie rzymskim zamieszkiwali tu Celtowie i Germanie, a od V wieku naszej ery Słowianie. Później teren obecnej gminy znalazł się w państwie Wiślan, i wreszcie, od czasów Bolesława Chrobrego, w granicach państwa polskiego. czytaj dalej...

Tuchów - nie tylko Sanktuarium

Miasto i Gmina Tuchów położone są na terenie Pogórza Ciężkowicko - Rożnowskiego. Samo miasto położone jest 16 kilometrów od Tarnowa, około 100 km od Krakowa i 80 km od granicy polsko - słowackiej. Historia miasta jest niezwykle długa i bogata. Najwięcej sławy przysparza mu obecnie obraz Matki Bożej w kościele ojców Redemptorystów, koronowany w roku 1904, warto jednak pamiętać, że osada mieszkalna istniała w tym miejscu już w okresie rzymskim, a od czasów Kazimierza Wielkiego Tuchów nieprzerwanie posiada prawa miejskie. czytaj dalej...

Wojnicz - miasto wojów

Na terenie dzisiejszego Wojnicza ludzie mieszkali właściwie "od zawsze", ale początki miasta sięgają wieku X, kiedy powstał gród. Wtedy również prawdopodobnie pojawiła się nazwa Wojnicz - od słowa "woj", członek drużyny rycerskiej. Nie wiadomo dokładnie kiedy formalnie Wojnicz uzyskał prawa miejskie, stało się to jednak zapewne w XIII wieku, za czasów Bolesława Wstydliwego. Status miejski utracił Wojnicz po 700 latach, w okresie międzywojennym, odzyskał po kolejnych kilkudziesięciu latach, w roku 2007. Przez cały ten czas miasto przeżywało zmienne koleje losu, tak charakterystyczne dla całej polskiej historii. czytaj dalej...

Zakliczyn - najmniejsze miasto w Małopolsce

Pierwsze informacje o Zakliczynie znaleźć można u Jana Długosza, ale miasto jest najprawdopodobniej dużo starsze, występowało jednak w dokumentach pod inną nazwą. Jeśli przypuszczenia historyków są prawdziwe, pisana historia Zakliczyna sięga wieku XII, może nawet XI. Formalnie miastem został Zakliczyn w wieku XVI, za czasów panowania Zygmunta Augusta. Obecnie Zakliczyn jest najmniejszym miastem w Małopolsce, liczy niewiele ponad 1500 mieszkańców. czytaj dalej...

Henryk Sucharski (1898 - 1946)

Major Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 roku komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. czytaj dalej...

Mieczysław Jastrun (1903 - 1983)

Poeta, eseista, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej. czytaj dalej...

Gustaw Gryf Łowczowski (1897-1984)

Generał brygady Wojska Polskiego. czytaj dalej...

Jerzy Braun (1901 - 1975)

Harcerz, pisarz, polityk, filozof, publicysta, dramaturg. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej i Ostatni Delegat Rządu na Kraj w 1945 roku. czytaj dalej...

Marian Kukiel (1885 - 1973)

Pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej żołnierz, generał Wojska Polskiego, wiceminister, później minister Obrony Narodowej w rządzie generała Władysława Sikorskiego oraz kolejnych rządów polskich na emigracji. czytaj dalej...

Wincenty Witos (1874 - 1945)

Polityk, przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier rządu Rzeczypospolitej, więzień brzeski i emigrant polityczny. Przez całe życie związany z Wierzchosławicami koło Tarnowa. czytaj dalej...

Juliusz Kossak (1824 - 1899)

Malarz, rysownik i ilustrator. rodził się 29 października 1824 w Nowym Wiśniczu koło Bochni. Jego ojciec, Michał Kossak , był sędzią przez krótki czas pracującym w Nowym Wiśniczu, później rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie Juliusz Kossak mieszkał od wczesnego dzieciństwa. czytaj dalej...

Kazimierz Brodziński (1791 - 1835)

Poeta, żołnierz armii napoleńskiej, historyk i teoretyk literatury, publicysta, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. czytaj dalej...

| | | |