Region

Pieniądze dla Pleśnej

Władzom Gminy Pleśna udało się pozyskał środki unijne rozdzielane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz Wiesław Zimowski, wójt Pleśnej sygnowali podczas ostatniej sesji rady Gminy umowę, w myśl której przeszło trzy miliony złotych na przebudowę centrum wsi pokryte zostanie z unijnego funduszu. Całość inwestycji kosztować ma 5,2 miliona złotych. czytaj dalej...

Modernizacja dróg w Dębnie

Latem tego roku na terenie gminy Dębno planowany jest remont i modernizacja trzech kilometrów dróg gminnych. To efekt decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu gminie 400 tysięcy złotych dotacji na odbudowę zniszczonych nawierzchni. czytaj dalej...

200 tysięcy dla Borzęcina

200 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa trafi do gminy Borzęcin na usunięcie skutków klęsk żywiołowych. Promesę na te pieniądze przekazał 4 lutego Grzegorz Schetyna, wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. czytaj dalej...

Tarnowiec ma swoją gazetę

Ukazał się pierwszy numer niezwykłej – bo skierowanej do mieszkańców jednej miejscowości – gazety. O taki oryginalny prezent dla mieszkańców postarała się grupa społeczników z podtarnowskiego Tarnowca. Periodyk nosi tytuł „Tarnowiec Dzień Dobry”. Kolejny numer ma ukazać się w ciągu najbliższych kilku tygodni. czytaj dalej...

Dodatkowe pieniądze z budżetu województwa

Dodatkowe 12 milionów złotych przeznaczy Zarząd Województwa Małopolskiego na wsparcie przedsiębiorstw przechodzących proces restrukturyzacji w efekcie kryzysu gospodarczego. Pieniądze będą dostępne dla firm i przedsiębiorstw prawdopodobnie już w marcu. czytaj dalej...

Remonty uszkodzonych dróg

Uszkodzone podczas ulewnych deszczów w 2008 roku drogi w gminach: Ryglice, Zakliczyn, Radłów oraz Szerzyny zostaną wyremontowane dzięki pieniądzom przeznaczonym na usuwanie zniszczeń spowodowanych klęskami żywiołowymi. Powiat tarnowski otrzymał promesę w wysokości 700 tysięcy złotych przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa. czytaj dalej...

Promesa dla Gminy Tarnów

Sześćset tysięcy złotych otrzyma samorząd gminy Tarnów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to największa przyznana kwota w powiecie tarnowskim. czytaj dalej...

Borzęcin - obniżą podatki?

Gmina Borzęcin jako pierwsza w kraju rozważa ewentualność obniżenia podatków lokalnych. Jest to odpowiedź na pogłębiający się kryzys gospodarczy, który zdaniem miejscowych samorządowców w znacznym stopniu dotknie również polską wieś. W urzędzie gminy trwają kalkulacje skutków ewentualnych obniżek. W najbliższych dniach ich analizą zajmą się merytoryczne komisje rady gminy. czytaj dalej...

Aport przekazany

Roman Ciepiela, wicemarszałek Województwa Małopolskiego 4 lutego wręczył prezesowi Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Leszkowi Nowickiemu umowę dotyczącą objęcia przez Województwo Małopolskie akcji podwyższających kapitał Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przekazanie odbyło się w siedzibie TARR przy ulicy Szujskiego w Tarnowie. czytaj dalej...

Insygnia dla Szczucina

W Szczucinie odbyła się 3 lutego uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem wojewody Jerzego Millera oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. W jej trakcie przedstawiciel administracji rządowej oficjalnie przekazał władzom lokalnym Szczucina decyzję Rady Ministrów RP o nadaniu miejscowości praw miejskich. czytaj dalej...

20 milionów na drogi

Kończą się przygotowania do realizacji trzeciego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964, przebiegającej przez Borzęcin Dolny. Zapewnione są również fundusze na remont drogi Bielcza – Dębno oraz dróg Bielcza – Borzęcin Dolny i Zaborów – Górka. W sumie, w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat na modernizację dróg w gminie Borzęcin wydane zostanie ponad 20 milionów złotych. czytaj dalej...

Nagroda dla gimnazjum w Tarnowcu

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Tarnowcu po raz drugi zostało laureatem konkursu „Szkoła bez przemocy”. Szkoła znalazła się w gronie pięciu nagrodzonych szkół z Małopolski i osiemdziesięciu w kraju, wyłonionych spośród blisko tysiąca wniosków. czytaj dalej...

Kurs Drużynowych

23-25 stycznia w Żabnie odbyło się pierwsze spotkanie kursu drużynowych „Parasol” organizowanego przez Hufiec Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie. Kurs „Parasol” jest pierwszym od lat organizowanym przez tarnowskich harcerzy, skierowanym do osób chcących prowadzić drużynę harcerską. czytaj dalej...

Powstaje monografia Borzęcina

W Borzęcinie odbyło się spotkanie zespołu autorów opracowujących monografię gminy. Praca, podzielona na 14 rozdziałów, obejmować będzie dzieje poszczególnych miejscowości gminy do roku 2006. W gronie autorów są historycy związani z krakowskimi uczelniami – Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym, a także Muzeum Okręgowym w Tarnowie. czytaj dalej...

Rada Patronacka Izby Pamięci

Trzy powiaty regionu tarnowskiego - tarnowski, dąbrowski i brzeski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie stworzą Radę Patronacką Izby Pamięci ŚZŻAK w Tarnowie. Merytoryczną opiekę nad zbiorami przejmie Muzeum Okręgowe w Tarnowie. W przyszłości być może uda się przekształcić tarnowską Izbę Pamięci w Muzeum Armii Krajowej. czytaj dalej...

| | | |