Sesja w częściach

Przeszło 30 punktów porządku obrad znalazło się w programie 26 sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. W efekcie sesja podzielona została na dwie części – rozpoczęła się 16 października, dokończenie zaplanowano na 23 października. W pierwszej części radni zamierzają m. in. dokonać zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Tarnowa, nadać nazwy ponad 20 nowym ulicom i placom na terenie miasta, a także debatować na temat zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa.

Na 23 października zaplanowano z kolei zmianę uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tarnowa, a także przyjecie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. Podczas drugiej części sezzsji radni zamierzają również przyjąć stawki podatków lokalnych, a także zaakceptować podjęcie kilku zadań, które kontynuowane będą w roku przyszłym. Dotyczy to np. adaptacji pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla potrzeb dzieci autystycznych i niedosłyszących, utworzenia szkolno - osiedlowego centrum sportowego przy Gimnazjum Nr 4, a także remontu Szkoły Podstawowej Nr 8.
16.10.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |