W parku pod kasztanem...

Radłowski, zabytkowy park będzie piękniejszy dzięki pieniądzom powiatu tarnowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Za 160 tysięcy złotych zostaną tam wykonane prace pielęgnacyjne w zabytkowym drzewostanie.

160 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Radłowie. Park został utworzony na przełomie XVIII i XIX wieku przez ówczesnego właściciela miejscowego dworu. Rosną w nim głównie drzewa liściaste, które od dobrych kilkudziesięciu lat nie były poddawane pielęgnacji. Park w Radłowie został wpisany do rejestru zabytków w 1971 roku. Obecnie teren parku obejmuje obszar 7,6 ha, z czego 1,08 to stawy. W dworze znajdującym się w jego centrum mieści się szkoła prowadzona przez powiat tarnowski. – Przez kilka miesięcy w Radłowie zabiegom pielęgnacyjnym poddanych zostanie 670 drzew, na koronach kilku najstarszych i najcenniejszych zostaną umieszczone wiązania liniowe, aby nie uszkodziły ich silne wiatry – informuje Agnieszka Jeleń, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Dodatkowo powiat tarnowski zabiega o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach których chce odtworzyć historyczny układ komunikacyjny na terenie parku. Chodzi głównie o przywrócenie alejek, którymi mogliby spacerować ludzie szukający tam odpoczynku.
Rewitalizacja parku w zabytkowym zespole parkowo – pałacowym w Radłowie ma się zakończyć w 2010 roku.

11.06.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |