Bezpieczniej w Borzęcinie

Zakończyły się prace remontowo - konserwacyjne wału w obrębie rzeki Uszwica na kilometrowym odcinku w miejscowości Borzęcin Dolny. Inwestycja realizowana była przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Efekt zrealizowanych prac to podwyższenie korony prawego wału Uszwicy o przeszło pół metra oraz remont śluzy wałowej. Koszt zadania to 658 tysięcy złotych.

Kosztem przeszło 650 tysięcy poprawiono stan techniczny wałów przeciwpowodziowych na Uszwicy w gminie Borzęcin. Na kilometrowym odcinku wały podniesione zostały o przeszło 50 centymetrów. Równocześnie wykonano także remont śluzy wałowej.
- Podniesienie korony wału do wartości wynikających z niwelacji oraz remont śluzy wałowej prawego brzegu rzeki Uszwica w Borzęcinie Dolnym zwiększa bezpieczeństwo w zakresie zagrożenia powodziowego. Od dawna domagaliśmy się rozwiązania problemu stanu technicznego wałów w tej miejscowości - komentuje Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. - Wszyscy pamiętamy powódź sprzed 11 lat i dlatego nasz samorząd kładzie szczególny nacisk na działania zabezpieczające teren gminy przed ewentualna powodzią, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z 1997 roku.
Prace przy konserwacji wałów Uszwicy mają być kontynuowane w roku przyszłym. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie deklaruje, że w roku przyszłym możliwa będzie konserwacja kolejnego, blisko trzystumetrowego odcinka.

23.10.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |