Z Borzęcina na Kaszuby i w Bieszczady

W dniach 16-19 października 2008 roku delegacja gminy Borzęcin odwiedziła gminę Przechlewo na Kaszubach. W spotkaniu wzięli także udział samorządowcy z gminy Czarna w Bieszczadach. Celem wizyty było nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy gminami w zakresie kultury, turystyki, sportu, edukacji, a także wymiany dzieci i młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Europa Nasz Dom.

W Przechlewie na Kaszubach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech gmin – oprócz gospodarzy uczestniczyli w nim reprezentanci Borzęcina i Czarnej w województwie Podkarpackim. Trzy lokalne samorządy z różnych regionów Polski zamierzają nawiązać współpracę, przede wszystkim w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki oraz wymiany dzieci i młodzieży.
Większa część terenów gminy Przechlewo leży w granicach dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Fragment Borów Tucholskich”. Teren gminy na linii północ – południe rozcina dolina rzeki Brdy. Górny odcinek rzeki należy do najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Gmina Przechlewo słynie z urokliwych jezior, których jest na terenie gminy aż 33 oraz szlaków kajakowych o długości 233 kilometry.
- Każda z gmin charakteryzuje się innymi warunkami naturalnymi. Współpraca partnerska realizowana głównie z myślą o wymianie dzieci i młodzieży będzie znakomitym sposobem na poznanie uroków i specyfiki zarówno Kaszub, Bieszczad, jak i naszej gminy. W ten sposób można też poznać zwyczaje i ludzi – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina. Pokłosiem wizyty samorządowców będzie rewizyta w Borzęcinie i Czarnej, która planowana jest na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też podpisane zostaną stosowne umowy o współpracy na najbliższe lata.

24.10.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |