Wakacyjny konkurs

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa ogłasza Konkurs Fotograficzny „Wakacyjna Przyroda” i zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Wakacyjny konkurs fotograficzny ogłosił Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Do konkursu będą przyjmowane fotografie, wykonane na terenie Tarnowa i w najbliższej okolicy, o następującej tematyce: przyroda (w tym również krajobraz) oraz zabytki lub architektura Tarnowa i okolic. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.

W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe. Prace należy dostarczyć do dnia 30 września 2009 roku do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone lub w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Tarnowa.
14.07.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |