Inwestycje 2017, czyli co zrobiono w powiecie tarnowskim

 Rozmowa ze starostą Romanem Łucarzem, który podsumowuje rok 2017

 

Spróbujmy kończący się rok podsumować poprzez zrealizowane i rozpoczęte największe inwestycje, najistotniejsze i najbardziej zauważalne przez mieszkańców. Zacznijmy od najdroższej, czyli przebudowy odcinka drogi łączącego skrzyżowanie w Ilkowicach ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką w Łęgu Tarnowskim…
To była bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Ruch pojazdów jest tam bardzo duży, a jezdnia była stosunkowo wąska. W dodatku nawierzchnia na tym odcinku była spękana, występowały ubytki w asfalcie, zaś brak chodnika w niektórych miejscach stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych. Teraz mamy solidną drogę o wysokich parametrach. Na całej długości, około 3,5 km, jezdnia została poszerzona do sześciu metrów, jest nowa nakładka asfaltowa, oczyszczono rowy i utwardzono pobocza. Jest bezpieczniej dla pieszych, bo wybudowany został chodnik o szerokości dwóch metrów. Są trzy nowe zatoki autobusowe z peronami, są nowe przejścia dla pieszych z wyspami dzielącymi, zamontowano też oświetlenie solarne. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 4,5 mln zł. Ta inwestycja to przykład bardzo dobrej współpracy wojewody, bo otrzymaliśmy środki z budżetu państwa, samorządu powiatowego oraz gminnego. Warte podkreślenia jest, że gmina Żabno nie tylko wniosła własny wkład finansowy, ale również przekazała grunty na poszerzenie drogi i chodnik.

Kiedy przejechać będzie można nowym mostem nad Białą w Pławnej? To była druga co do kosztów tegoroczna inwestycja drogowa tarnowskiego starostwa.
Okazały most, konstrukcja żelbetowa o długości 85 metrów, już stoi i można z niego korzystać. W grudniu przeprowadzone zostały końcowe prace, ułożona została też nowa nakładka asfaltowa na fragmencie dojazdowej jedni. Rozebranie starego drewnianego mostu w Pławnej i zastąpienie go konstrukcją żelbetową kosztowało prawie 3,8 mln zł. Pozyskaliśmy do tego przedsięwzięcia dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wreszcie wybudowana została droga dojazdowa z prawdziwego zdarzenia do Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Ta inwestycja chyba Pana najbardziej cieszy?
Nie ukrywam, że to był wstyd, że była taka droga dojazdowa do ostatniej zachowanej na świecie posiadłości mistrza Paderewskiego. Wytyczyć nową drogę nie było łatwo, głównie z tego względu, że grunty należały do prywatnych właścicieli. Ale wreszcie udało się pokonać wszystkie przeszkody i wybudować drogę z mostem nad Kąśnianką do Centrum Paderewskiego. Kosztowało to 2,4 mln zł, a połowa tej kwoty to była dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Owszem, ta inwestycja bardzo mnie cieszy.

Jeśli jesteśmy już przy Centrum Paderewskiego to nie sposób nie wspomnieć o sukcesie, jakim było objęcie placówki patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To wielki sukces, że nasze Centrum Paderewskiego znalazło się w gronie elitarnych placówek kultury współprowadzonych przez MKiDN. To nie tylko realne wsparcie finansowe, bo ale też prestiż dla instytucji upowszechniającej twórczość wybitnego artysty i męża stanu. Podpisana umowa pozwala też na pełne wykorzystanie potencjału artystycznego Centrum Paderewskiego oraz zapewnia instytucji stabilny rozwój i zwiększenie możliwości twórczych. Może wychodzić z szerszą ofertą, także na zewnątrz, bo nie każdy ma możliwość przyjazdu do Kąśnej Dolnej. A chcemy, aby Kąśna Dolna przebiła się do świadomości nie tylko mieszkańców całego powiatu, ale również województwa małopolskiego i całej Polski.

W tym roku ruszyła budowa nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dwudniakach. To ma być supernowoczesny obiekt, perełka powiatu tarnowskiego.
I będzie. Prace w Dwudniakach są bardzo zaawansowane. Wkrótce będzie można rozpocząć roboty wewnątrz budynków. W przyszłym roku na pewno do dyspozycji dzieci niepełnosprawnych oddamy nowoczesny obiekt wedle standardów XXI wieku. Lokalizacja w Dwudniakach ma wiele zalet. Łatwy dojazd, spokój, cisza, wszystko w otoczeniu lasów i zbiorników wodnych… Duża i bezpieczna przestrzeń pozwalać będzie na kontynuację sprawdzonych i cenionych przez rodziców oraz specjalistów form terapii. Rozszerzona zostanie działalność Ośrodka. Pragnę podkreślić, że wszystko odbywa się w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dziękuję im za konstruktywne podejście do tematu. Wspólnie stworzymy w Dwudniakach przyjazne dla dzieci miejsce. Najtańsza oferta opiewała na kwotę przeszło 10 mln zł i ta została przez Zarząd Powiatu zaakceptowana. Czynimy starania o pozyskanie zewnętrznych dofinansowań.

Przygotowana została również jeszcze większa inwestycja, największa w dotychczasowej historii powiatu, na którą już pozyskaliście przeszło 17 mln zł ze środków unijnych. Chodzi o przebudowę drogi z Karwodrzy do Ładnej. Wynikł jednak pewien problem. Czy udało się go rozwiązać?
Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza o cztery miliony złotych przewyższa założony budżet. Można było powtórzyć przetarg, ale nic nie wskazuje, aby można było uzyskać niższą cenę za wykonanie robót. A szkoda byłoby stracić tak olbrzymie unijne dofinansowanie. Porozumieliśmy się więc z samorządami Skrzyszowa i Tuchowa o podwyższeniu udziałów i wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi. Zakres prac jest olbrzymi. W sumie przebudowana zostanie jezdnia o łącznej długości 12,7 km w miejscowościach Karwodrza, Trzemesna, Łękawica, Skrzyszów i Ładna. Droga będzie solidna i bezpieczna, poszerzona do sześciu metrów, a tam gdzie to nie jest możliwe - do 5,5 m. Wyremontowane będą też pobocza - w sumie będzie 3,7 km nowych chodników. Będą nowe zatoki autobusowe, dwa nowe mosty oraz rondo w Skrzyszowie. Dobudowany zostanie też 400 metrowy odcinek drogi w Skrzyszowie, aby ciąg jezdny omijał zabytkowy kościół w tej miejscowości.

A czy jakieś większe inwestycje zostały przeprowadzone w powiatowych szkołach w kończącym się roku?
Przede wszystkim ruszył duży projekt zakładający wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie w oparciu o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. To całkiem spora kwota, bo około 4,5 mln zł dotacji unijnej plus 500 tys. zł pochodzące z budżetu starostwa. Przygotowana została też kompleksowa termomodernizacja trzech powiatowych szkół - obu tuchowskich oraz Zespołu Szkół w Zakliczynie. Jeśli jesteśmy już przy dużych projektach to warto ponadto wspomnieć o bazowej cyfryzacji zasobów geodezyjnych w powiecie. To kolejne duże pieniądze z Unii Europejskiej, bo dofinansowanie wynosi przeszło 14 mln zł. Wykonywane są nowoczesne mapy z samolotu i granice nanoszone cyfrowo. Wiele bieżących remontów przeprowadzanych jest w Domach Pomocy Społecznej. Dzięki wsparciu wojewody wykonujemy również wiele drobnych inwestycji podnoszących standaryzację tych placówek.

Czego życzy pan mieszkańcom powiatu tarnowskiego w 2018 roku?
Przede wszystkim dużo zdrowia. Bo jeśli będziemy mieć zdrowie to wszystko inne będzie możliwe do zrealizowania. Życzę błogosławieństwa nowo narodzonego Dzieciątka Jezus, szczęścia i spokoju rodzinnego, by każdy mógł sobie ułożyć życie wedle swoich planów i by te plany się spełniły. Życzę też, aby nowy rok był rokiem już nie tylko dobrej, ale bardzo dobrej zmiany.

22.12.2017
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |