Będzie więcej taksówek?

Po dyskusji tarnowscy radni zgodzili się na możliwość wydania w roku przyszłym do 50 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Nie oznacza to, że w przyszłym roku pojawi się na tarnowskich ulicach o kilkadziesiąt taksówek więcej, ale, że istnieje możliwość wydania tylu licencji. W rekordowym pod tym względem roku 2002 działalność na terenie Tarnowa prowadziło 420 taksówkarzy, obecnie jest ich 360.

50 nowych licencji na wykonywanie w transportu drogowego taksówką będzie mógł przyznać w przyszłym roku Urząd Miasta Tarnowa. Taką decyzję podjęli radni podczas sesji 10 września.

Przygotowując projekt stosownej uchwały Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa zwrócił się z pisemnym wystąpieniem do organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy celem uzyskania opinii w sprawie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w 2010 roku. Żadna spośród siedmiu organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy nie przedłożyła swojej opinii w tej kwestii.

Projekt zmiany pozytywnie zaopiniowały zarówno Komisja Ekonomiczna, jak i Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej. W dyskusji niektórzy radni podnosili jednak problem zbyt małej liczby miejsc postojowych i zbyt dużą liczbę taksówek, postulując utrzymanie liczby licencji na dotychczasowym poziomie. Większość była jednak zdania, że najlepszym regulatorem tej sfery usług jest wolny rynek i konkurencja.

Obecnie po tarnowskich ulicach jeździ około 360 taksówek, licencji wydanych jest natomiast o kilkadziesiąt więcej. W rekordowym pod tym względem roku 2002 zarejestrowanych było w mieście 420 taksówek.
Ostatecznie radni 15 głosami „za” i dwoma „przeciw” zgodzili się na proponowane rozwiązanie.
11.09.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedzielę?
| | | |