„Zielony Urząd”

Gmina Dębica wzięła udział w Programie Zielone Biuro realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Urząd pomyślnie przeszedł audyt certyfikujący i otrzymał certyfikat „Zielone Biuro”, który jest dowodem osiągnięcia dobrego poziomu zarządzania oraz sprawności i oszczędności w funkcjonowaniu biura.

Gmina Dębica wzięła udział w Programie Zielone Biuro realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Ma on na celu udzielenie pomocy organizacjom w obniżeniu kosztów funkcjonowania biura poprzez wskazanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, przyczyniających się do zmniejszenia oddziaływania biura na środowisko. Urząd Gminy Dębica otrzymał certyfikat „Zielone Biuro”, który jest dowodem osiągnięcia dobrego poziomu zarządzania oraz sprawności i oszczędności w funkcjonowaniu biura.

Ocenie podlegała polityka środowiska prowadzona przez Urząd. Badano zarządzanie energią elektryczną i cieplną, zużycia papieru i innych materiałów eksploatacyjnych w biurze, zarządzanie wodą i ściekami oraz gospodarkę odpadami. Kontrola obejmowała również inne działania urzędu wpływające na środowisko, np. tworzenie przyjaznego środowiska pracy czy szerzenie edukacji ekologicznej wśród pracowników oraz klientów.
19.09.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |