Nowe miejsce dla przedsiębiorców

 W Tarnowie powstaje jedna z pięciu nowych małopolskich Stref Aktywności Gospodarczej - „Piaskówka-Komunalna” o powierzchni niemal 19 hektarów. Umowa na jej wykonanie została podpisana. Wkrótce rozpoczną się prace.

 

Stworzenie nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych ma pomóc w zwiększeniu potencjału gospodarczego Tarnowa. - Tereny Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” zostały objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości. Część z nich posada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

W ten sposób w Tarnowie powstaje kolejne miejsce służące rozwojowi przedsiębiorczości. - Przeznaczamy pod inwestycje niemal 19 hektarów. To propozycja dla inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych – dodaje Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego.

W strefie wybudowane zostaną publiczne drogi gminne, wraz ze zjazdami do działek inwestycyjnych, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Nowo powstały układ drogowy zostanie włączony do sieci dróg miejskich Tarnowa. Projekt zakłada również wykarczowanie, zniwelowanie i uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także przygotowanie do podłączenia energii elektrycznej, gazu i sieci teletechnicznych.

We wrześniu podpisano umowę na przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej, wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych, po których możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych obejmujących prace przygotowawcze, ziemne, budowlane i drogowe.

Zakończenie prac przy tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” planowane jest na rok 2019, Strefy Aktywności Gospodarczej „Komunalna” na rok 2020.

Wartość projektu to ponad 11,6 miliona złotych. Tarnów dostał  na jego realizację 7,5 miliona z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Mielcu.

29.09.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |