Kadencja była rekordowa pod wieloma względami, ale naszą pracę ocenią mieszkańcy

 Rozmowa z Jackiem Hudymą, etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego i liderem PiS w powiecie

 

Jest Pan zadowolony z minionych czterech lat, z dokonań samorządu powiatowego w kończącej się kadencji?

Naszą pracę wkrótce ocenią wyborcy czyli mieszkańcy naszego powiatu, ale ta kadencja była rekordowa pod wieloma względami. Najlepiej obrazują to liczby. Gdy rozpoczynaliśmy kadencję, budżet powiatu wynosił niewiele ponad 120 mln zł. Tegoroczny to grubo ponad 160 mln zł. To wzrost o przeszło 35 procent, co jest skutkiem przede wszystkim pozyskiwania dodatkowych pieniędzy unijnych i rządowych. Rekordowe pieniądze zdobywaliśmy na drogi, zwłaszcza z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi, nadrabiając w tym względzie zaległości z poprzednich lat. Staraliśmy się gospodarować mądrze i oszczędnie. Mimo dużego rozmachu inwestycyjnego, bo – przykładowo - w tym roku na inwestycje przeznaczamy największą w historii powiatu kwotę, przeszło 41 mln zł, stan powiatowych finansów jest bardzo dobry.

Co uważa Pan osobiście za największe osiągnięcie w samorządowej pracy w ostatnich czterech latach?

Trudno wybrać takie jedno konkretne, ale jeśli muszę już wybierać, to wybudowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach -Dwudniakach. Jednego z najnowocześniejszych tego typu Ośrodków w kraju, od niedawna perełki powiatu tarnowskiego. W komfortowych warunkach mogą być realizowane unikatowe w skali kraju metody terapii. Pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyła, była m.in. pani Premier Beata Szydło, która odwiedziła placówkę w Dwudniakach, rozmawiając z podopiecznymi Ośrodka oraz kadrą pedagogiczną. Ale powtarzam – osiągnięć wymienić mogę dużo więcej.

To proszę podać jeszcze kilka przykładów?

Drogi. Remontowane były we wszystkich gminach. Największe przedsięwzięcia to m.in. gruntowna przebudowa jezdni w Kąśnej Górnej i Dolnej na długości przeszło dwóch kilometrów, przez Marcinkowice i Przybysławice o długości ponad czterech kilometrów, przez Wolę Lubecką blisko pięć kilometrów, rozbudowa drogi przez Ilkowice i Łęg Tarnowski 3,5 kilometra, przez Bogumiłowice, Sieciechowice i Mikołajowice 2,5 kilometra, a także remont drogi Ostrów – Gosławice z kompleksowym odwodnieniem. Wybudowana została droga dojazdowa do Centrum Paderewskiego. Rozpoczęła się największa inwestycja drogowa w historii powiatu – budowa bezpiecznej i szerokiej trasy o długości 13 kilometrów przez Karwodrzę, Trzemesną, Łękawicę, Skrzyszów i Ładną. Wartość wszystkich robót, w tym budowy ronda w Skrzyszowie, wyniesie około 28 mln zł. We współpracy z samorządami gminnymi wybudowaliśmy chodniki o łącznej wartości około 15 mln zł. Nowe mosty wybudowane zostały w Rzepienniku Biskupim, w ciągu drogi Bruśnik – Pławna, w Kąśnej Dolnej i Ołpinach.

Drugi przykład to szkoły. We wszystkich szkołach powiatowych – w Tuchowie, Radłowie, Ryglicach, Zakliczynie, Ciężkowicach, Gromniku, Wojniczu i Żabnie, przeprowadzono szereg prac inwestycyjnych, m.in. kompleksowa termomodernizacja trzech obiektów za prawie 5 mln zł i realizowane były pilotażowe projekty. W Tuchowie powstało centrum szkolnictwa zawodowego, a na jego urządzenie zdobyliśmy blisko 5 mln zł z UE. Rekordowo wysokie, dodatkowe środki finansowe pozyskaliśmy na potrzeby jednostek pomocy społecznej oraz z zakresu ochrony zdrowia. Podniósł się standard w Domach Pomocy Społecznej. Z dotacji przyznanych przez PEFRON zrealizowano łącznie 26 projektów. Zakupiliśmy 17 busów i mini autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla działających w powiecie placówek oraz trzy nowe ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem dla tarnowskiego Pogotowia.

Mówi się powszechnie, że powiat tarnowski w ostatnich trzech latach w bardzo dużym stopniu doświadczył efektów Dobrej Zmiany. Czy po wygraniu wyborów parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość łatwiej było zdobywać rządowe pieniądze na tutejsze przedsięwzięcia? Czy zmieniło się podejście władz państwowych do samorządów?

Zdecydowanie. I to nie tylko z tego względu, że nasz powiat systematycznie odwiedzają przedstawiciele najwyższych władz państwach, co jest dowartościowaniem nas jako samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców poszczególnych miejscowości – Wierzchosławic, Koszyc Wielkich, Gromnika, Pleśnej, Ciężkowic i wielu innych. Wizyty czołowych przedstawicieli obecnych władz naszego kraju, które wprowadziły wiele potrzebnych społecznych programów jak np. Rodzina 500 Plus czy Dobry Start, przekładają się też na realne korzyści m.in. w postaci szerokiego strumienia pieniędzy rządowych i z instytucji państwowych płynących do naszego powiatu. Przypomnę, że m.in. w Kąśnej Dolnej umowę na współfinansowanie Centrum Paderewskiego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał Wicepremier oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Praktycznie na każdym wydarzeniu w powiecie obecny jest Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, który interesuje się naszymi sprawami i bardzo nam pomaga. Tego wcześniej nie było.

Kandyduje Pan ponownie do Rady Powiatu Tarnowskiego. Jakie ma Pan plany na nową kadencję, jeśli ponownie zostanie wybrany radnym powiatowym?

Chciałbym mocno działać na rzecz inwestycji związanych z poprawą komfortu jazdy i bezpieczeństwa na powiatowych drogach (przede wszystkim budowa nowych chodników). Pozyskiwać na ten cel środki finansowe. Dbać o rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniakach. Chciałbym dalej rozwijać współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu. Dbać o dobry wizerunek naszych gmin, o ich prestiż i pozycję. Będę chciał też w stu procentach wykorzystać szansę, jaką jest harmonijna współpraca na wielu płaszczyznach z tymi, którzy na szczeblu centralnym decydują o wielu sprawach. A jako lider PiS w powiecie tarnowskim mam możliwość skutecznego zabiegania o nasze interesy.

Fot. P. Topolski

11.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |