Dotacje do wymiany pieców

 Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła. Spotkanie, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej, 15 października o godzinie 18.00.

 

Na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła zaprasza 15 października Urząd Miasta Tarnowa. Spotkanie odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej o godzinie 18.00. Program „Czyste Powietrze", któremu poświęcone będzie spotkanie, jest adresowany do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Jego założenia i szczegóły przybliżą specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedstawią sposób aplikowania o środki pomocowe, pokażą jak wygląda rejestracja i określanie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz wyjaśnią, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Z informacji ministerstwa wynika, że w ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, czyli węglem i drewnem, na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej gazem ziemnym lub LPG, olejem opałowym, energią elektryczną (w tym pompy ciepła), ale także biomasą i węglem. W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi, konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt. Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+. Montaż tych źródeł ciepła może być dofinansowany również w obiektach nowo budowanych, które nie zostały jeszcze oddane do użytku. Oprócz montażu źródeł ciepła, w ramach programu możliwe będzie również uzyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych oraz na odnawialne źródła energii, w tym na: docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika). Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów, przypadających na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W razie potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych, dofinansowanie udzielane będzie jedynie w formie pożyczki.

Mieszkańcy Tarnowa mogą już składać wnioski do programu „Czyste powietrze" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. WFOŚiGW planuje otworzenie punktu informacyjnego w Tarnowie.

 

 

15.10.2018
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |