Woda pod mikroskopem

 Mieszkańcy Tarnowa mogą bez obaw pić wodę prosto z kranu. Takie wnioski płyną z okresowej  oceny jakości wody, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie. Woda jest bezpieczna dla zdrowia, wolna od chorobotwórczych mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tarnowie dokonał okresowej oceny jakości wody, z której korzystają mieszkańcy Tarnowa i  z oceny wynika, że woda jest bezpieczna dla zdrowia, wolna od chorobotwórczych mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych. Można ją pić bez przegotowania, co potwierdzają badania laboratoryjne. Tarnowskie Wodociągi dostarczają rocznie ponad 10 mln metrów sześciennych wody. Jak mówi prezes spółki Tadeusz Rzepecki, pochodzi ona z Dunajca, a także ze studni wierconych, kopanych i źródliska. Uzdatniana jest w stacjach w: Zbylitowskiej Górze, Kępie Bogumiłowickiej,  Mościcach, Łękawicy i Porębie Radlnej. W praktyce wodociąg spółki dostarcza wodę mieszaną, pochodzącą z kilku różnych ujęć. Na bieżąco wykonywane są analizy próbek, zarówno na etapie uzdatniania oraz już w sieci wodociągowej. Wyniki ponad 150 badań wykonanych w ciągu roku trafiają do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Europejskiej. Ponadto wiele badań wykonywanych jest dodatkowo przez Tarnowskie Wodociągi w ramach kontroli wewnętrznej. - Analiza  monitoringu przeglądowego wody pokazuje, że trzy czwarte badanych parametrów chemicznych osiąga wartości poniżej granicy oznaczalności. Dotyczy to np. zawartości metali ciężkich, pestycydów, czy takich związków jak fluorki, azotyny i amoniak. Natomiast stężenia substancji nieorganicznych np. magnezu, chlorków, siarczanów, manganu  czy żelaza są znacznie poniżej normy. Nie odnotowujemy też przekroczeń parametrów mikrobiologicznych – mówi Roman Bartuś, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie.

Woda z 23 studni wierconych, 6 kopanych i ze źródliska jest jedynie dezynfekowana podchlorynem sodu. Znacznie dłuższy proces towarzyszy uzdatnieniu zasobów z ujęcia powierzchniowego na Dunajcu. Są one dwukrotnie ozonowane, poddawane procesom oczyszczania w specjalnych osadnikach, filtrowane w filtrach żwirowo – antracytowych oraz węglowych i dopiero dezynfekowane dwutlenkiem chloru. Smak, zapach i barwę wody rzecznej pobieranej w Zbylitowskiej Górze znacznie poprawiło zastosowanie nowoczesnej technologii  uzdatniania. Jakość zasobów wody podziemnej różni się od jakości wody  z ujęcia powierzchniowego składem bakteriologicznym, ilością zawiesin i substancji nieorganicznych. Dlatego w odniesieniu do ujęcia z rzeki, konieczne jest zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń uzdatniających.

Wody podziemne w regionie, zwłaszcza na terenach położonych na północ od Tarnowa - w gminach Żabno, Wierzchosławice, Wietrzychowice czy Radłów, zawierają wysokie stężenia żelaza i manganu. To najbardziej rozpowszechnione metale, występujące w skorupie ziemskiej, zwykle razem. Stężenie żelaza w ilościach przekraczających 0,3 mg/l oraz manganu w ilości 0,1 mg/l może powodować powstanie specyficznego smaku, zabarwienia i mętności. Dlatego na tamtych terenach konieczne jest wielostopniowe oczyszczanie wody oraz bieżące monitorowanie zawartości tych substancji.

06.02.2019
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |