Borzęcin walczy o laury

Gmina Borzęcin nominowana została do ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”. Celem konkursu, którego organizatorem jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Promuje się w nim przedsięwzięcia oraz inicjatywy, w których istotnym elementem jest charakter innowacyjny projektu, ochrona własności intelektualnej, ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do udziału w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji”, organizatorzy - Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie – zaprosili jednostki samorządu terytorialnego z terenu całego kraju o zróżnicowanej wielkości. Jedną z nich jest gmina Borzęcin, leżąca w powiecie brzeskim. Patronat nad konkursem sprawują m. in. ministerstwa: gospodarki, rozwoju regionalnego, nauki i szkolnictwa wyższego, infrastruktury, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.
Konkursowe jury oceniało będzie rozwój infrastruktury na terenie gminy pod kątem innowacyjności oraz usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi, warunki specjalne oraz przygotowanie terenów pod inwestycje. Przyjrzy się zmianom i usprawnieniom w obsłudze mieszkańców. Sprawdzać będzie także podejmowane inicjatyw w zakresie ochrony środowiska a także stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych.
- Udział w konkursie wzmacnia prestiż gminy, co stanowi pozytywny sygnał dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokalizacją inwestycji na naszym terenie – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.
08.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |