Kompostowania to konieczność

 Prawie 13,8 miliona złotych kosztować będzie budowa kompostowni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie. Prace maja się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku. Na razie zakupione zostały dwie kluczowe dla tej instalacji maszyny.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie, po uzyskaniu środków unijnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, rozpoczęło budowę kompostowni. Prace budowlane zaczną i zakończą się w 2020 roku. Całkowity koszt budowy kompostowni – dofinansowanie z UE oraz wkład własny – to prawie 13,8 mln zł. Na razie zakupione zostały dwie kluczowe dla tej instalacji maszyny: młyn i sito. Sito wykorzystywane jest do ostatniego etapu produkcji kompostu, czyli przesiania przetworzonych odpadów zielonych. Urządzenie kosztowało niemal 800 tys. zł. Młyn natomiast służy do rozdrabniania większych odpadów, jak np. gałęzie. Ponadto wykorzystywany będzie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych zbieranych w PUK. – To przyniesie dodatkowe korzyści w postaci łatwiejszego magazynowania, przeładunku i transportu odpadów tego typu – mówi Piotr Zieliński, zastępca kierownika składowiska w PUK. Młyn kosztował ponad 1,3 mln zł. Oba urządzenia są nowe, najwyższej jakości, polskiego producenta. – Urządzenia z tej firmy funkcjonują na wielu instalacjach przetwarzania odpadów w całym kraju – mówi Piotr Zieliński.  Na kompostownię trafiają selektywnie zebrane odpady zielone. Po wyładowaniu usuwa się z nich zanieczyszczenia nieulegające biodegradacji, a następnie przepuszcza przez młyn. Głównym zadaniem młyna jest rozdrobnienie większych fragmentów drewna, ale również równomierne wymieszanie różnych składników (liście, trawa), czyli homogenizacja całego wkładu. Tak przygotowany materiał układa się w pryzmach, które przez kilka miesięcy co tydzień regularnie są przerzucane. – Po tym okresie materiał przesiewany jest przez sito i powstaje wysokiej jakości kompost Fertilo – mówi Zieliński.

Kompostownia powstanie w innym niż obecna miejscu, obok nowopowstałego punktu PSZOK. Będzie nowocześnie wyposażona i znacznie większa. Funkcjonująca dotąd kompostownia zajmuje pół hektara powierzchni, nowa będzie miała nieco ponad 1 hektar. To zwiększy przepustowość kompostowni – z obecnych 6 tys. ton rocznie – do 10 tys. ton, z możliwością dodatkowego powiększenia w przyszłych latach.

Budowa nowej kompostowni jest koniecznością. Od kilku lat wyraźnie widać ogromny wzrost podaży odpadów zielonych. Na razie, by nie przekroczyć ustalonego w zezwoleniu limitu 6 tys. ton rocznie, od września 2019 roku PUK mocno ograniczył przyjmowanie odpadów zielonych. Odpady przyjmowane są tylko z terenu miasta i gminy Tarnów. – Nowa kompostownia pozwoli przyjmować odpady z większego obszaru i tym samym zwiększyć zyski naszej spółki, przy czym główny zarobek PUK pochodzi z opłat za przyjęcie odpadów zielonych, a tylko nieznaczny ze sprzedaży kompostu – podsumowuje Tomasz Gut, członek Zarządu PUK.

 

 

14.01.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedzielę?
| | | |