Niczego nie odpuszczamy

 O mijającym i nadchodzącym roku, pandemii i planach – rozmowa z Romanem Łucarzem, Starostą Powiatu Tarnowskiego.


Kończący się rok był inny niż dotychczasowe. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie praktycznie we wszystkich obszarach. Jak wpłynęła na pracę starostwa i samorządu powiatowego?
Tak jak i inne urzędy w Polsce wprowadziliśmy liczne ograniczenia i środki bezpieczeństwa w obsłudze klientów. Większość spraw załatwianych jest zdalnie, za pośrednictwem Internetu. Ale wszystkie zadania, za wyjątkiem większych wydarzeń i spotkań z udziałem większego grona osób są realizowane. Z niczego nie rezygnujemy, niczego nie odpuszczamy.

A jak szerząca się pandemia i częściowe zamknięcie gospodarki wpłynęły na kondycję budżetu powiatu tarnowskiego?
Nie mamy jeszcze pełnych danych, ale obliczamy, że głównie w wyniku mniejszego wpływu z naszego udziału w podatku PiT stracimy około 5 procent spodziewanych tegorocznych dochodów. Ale dzięki pomocy rządowej żadnych negatywnych skutków dla budżetu nie będzie to miało. Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że otrzymaliśmy od rządu więcej pieniędzy niż straciliśmy w wyniku pandemii. Najpierw w ramach rządowej tarczy antykryzysowej powiat tarnowski dostał przeszło 7,2 mln zł na dowolne działania inwestycyjne, a następnie 4 mln zł na konkretne już zadanie inwestycyjne. Kolejne 4 mln zł premier Mateusz Morawiecki przekazał nam na pierwszy etap remontu mostu w Ostrowie. Łącznie około 2 mln zł otrzymaliśmy na środki czystości czy dezynfekcyjne dla Domów Pomocy Społecznej. To tylko część wsparcia otrzymanego od państwa w okresie pandemii koronawirusa, a do tego trzeba jeszcze doliczyć dużą pomoc od województwa małopolskiego. Tarnowskie pogotowie poszerzyło swój stan posiadania o cztery nowe karetki z pełnym wyposażeniem, dla powiatowych szkół ponadpodstawowych zakupione zostały komputery i laptopy do nauczania zdalnego, no i dostaliśmy od marszałka milion na rozbiórkę starej konstrukcji mostu w Ostrowie.

Czyli wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje zostały zrealizowane?
Tak, a nawet zrobiliśmy więcej niż planowaliśmy. Z większych zadań inwestycyjnych warto wymienić budowę nowego mostu w Lubczy za kwotę około 2,4 mln zł. Do tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy 50-procentową dotację z Ministerstwa Infrastruktury. Za przeszło 3 mln zł zabezpieczone zostało osuwisko w Zalasowej, a 80 procent środków na ten cel to dofinansowanie rządowe. Rozpoczęliśmy przebudowę drogi ze Skrzyszowa do Strefy Aktywności Gospodarczej. To olbrzymie zadanie o wartości 28 mln zł, które współfinansowane jest przez Unię Europejską, a także wspierane finansowo przez gminy Skrzyszów i Tuchów. Pozytywna akceptacja naszych wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych pozwoliła na modernizację dwóch powiatowych tras – z Rzuchowej do Zakliczyna przez Lubinkę, Janowice, Rychwałd i Wróblowice, a także z Wierzchosławic do Dwudniaków. Z własnych środków kładliśmy ponadto nowe nakładki asfaltowe na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg, a razem z gminami poprawialiśmy bezpieczeństwo przy powiatowych jezdniach, budując nowe lub remontując stare chodniki. Rozpoczęła się termomodernizacja szkoły w Ciężkowicach przy znacznym udziale środków unijnych. Wymieniony został dach na szkole w Żabnie. Ruszył drugi etap unijnego projektu „Mistrzowie w zawodzie”. Za kwotę 5 mln zł doposażone są pracownie zawodowe w powiecie, w tym w Tuchowie urządzana jest jedna z najnowocześniejszych w regionie pracowni spawalniczych. Zaadaptowane zostały pomieszczenia w Wojniczu na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który świadczył będzie pomoc przez całą dobę.

Most w Ostrowie – to temat w ostatnim czasie wzbudzający największe emocje. Czy zaplanowane na ten rok prace w ramach pierwszego etapu remontu również zostały zrealizowane?
Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Zdemontowana została stara konstrukcja i wykonana najtrudniejsza operacja – przełożenia potężnej rury kanalizacyjnej gminy Wierzchosławice. Po starym moście zostały już w zasadzie jedynie betonowe podpory, które posłużą nowej konstrukcji.

Kiedy przejedziemy nowym mostem?
Robimy wszystko, aby most był przejezdny pod koniec 2021 roku. Mamy pełną dokumentację, czekamy teraz na przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do drugiego etapu – w maksymalnej wysokości 80 procent. Mamy zapewnienia, że nastąpi to zaraz na początku przyszłego roku. Mamy też zapewnienia kolejnego finansowego wsparcia do tego przedsięwzięcia ze strony władz Małopolski.

Kiedy uchwalony zostanie budżet powiatu tarnowskiego na 2021 rok?
Chcemy to zrobić na sesji Rady Powiatu Tarnowskiego jeszcze przed Nowym Rokiem – w dniu 29 grudnia. Mogę zapewnić, że będą kontynuowane już rozpoczęte inwestycje i przedsięwzięcia, a dzięki otrzymywanym jeszcze w tym roku środkom rządowym do wykorzystania w następnym możliwe będą też nowe inwestycje. Między innymi dostosowane i zaadaptowane zostaną pomieszczenia w budynku przy ul. Ostrowskich w Tarnowie dla potrzeb wydziału komunikacji. W szybkim tempie rośnie liczba rejestrowanych samochodów i koniecznością staje się usprawnienie i podniesienie komfortu obsługi mieszkańców w tym względzie.

Czego z okazji Nowego Roku chciałby Pan życzyć mieszkańcom powiatu tarnowskiego?
Przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Nadziei i optymizmu. A także tego, aby w tym trudnym okresie nie tracili radości z faktu przyjścia Zbawiciela na świat. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

 

28.12.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |