Płacić tylko za swoje śmieci

 Znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tak, by wiadomo było kto segreguje odpady, a kto za brak segregacji powinien płacić więcej to jedna z propozycji, jaka pojawiła się w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W projekcie wprowadzono także szereg zmian precyzujących naliczanie opłaty śmieciowej.

 

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego celem ma być obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami. Jednym z najważniejszych rozwiązań projektu jest regulacja umożliwiająca odejście od odpowiedzialności grupowej, która zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych skutkowała małą motywacją do właściwej segregacji odpadów. W tym celu zaproponowano przepis, który umożliwia, po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, indywidualne rozliczanie z obowiązku selektywnego zbierania odpadów mieszkańców wytwarzających odpady w poszczególnych mieszkaniach. W projekcie znalazł się m.in. przepis, który pozwoli na znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu można będzie zidentyfikować, jak poszczególni mieszkańcy podchodzą do segregacji, kto nie wypełnia tego obowiązku i kto powinien w związku z tym ponosić wyższe opłaty. W projekcie wprowadzono też szereg zmian precyzujących naliczanie opłaty śmieciowej. M.in. uszczegółowiono zapisy dotyczące naliczania jej od powierzchni lokalu mieszkalnego, wskazując, że opłata powinna być ponoszona od powierzchni użytkowej. Ponadto dodano możliwość różnicowania stawki w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, dostosowując przepisy do możliwości rozliczania właścicieli nieruchomości. Projekt przewiduje ponadto podniesienie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych. Kara ma wzrosnąć maksymalnie do 5 tys. zł z 500 zł obecnie (w projekcie od 300 do 5000 zł; obecnie kara wynosi do 500 zł). W przyszłej nowelizacji mają znaleźć się również sankcje karne za porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Za taki czyn będzie można trafić za kratki na czas od 6 miesięcy do 8 lat.

 

06.01.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |