Azoty Tarnów na straży „skarbu”...

W 12. edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii Azoty Tarnów otrzymały prestiżową nagrodę Ministra Środowiska za najlepsze zrealizowane projekty w zakresie ochrony środowiska.

9 listopada odbyła się w salach Filharmonii Warszawskiej uroczysta gala i wręczenie nagród Lidera Polskiej Ekologii 2009. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objął Prezydent R.P. Lech Kaczyński, który w liście skierowanym do uczestników ceremonii stwierdził, że nagroda jest wyróżnieniem dla firm, które chronią „bezcenny skarb”, jakim jest środowisko naturalne. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski w specjalnym adresie odczytanym podczas gali napisał: - Dla ratowania przyrody oraz utrzymania bezpiecznej egzystencji przyszłych pokoleń konieczne jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań proekologicznych. Prestiżowa nagroda ministra środowiska daje możliwość uhonorowania i promowania najbardziej przyjaznych i efektywnych przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody, a zarazem popularyzowania najlepszych rodzimych rozwiązań w tej dziedzinie. Rozwiązań, które łączą szlachetną ideę ekologiczną z konkretnych rachunkiem ekonomicznym.
W tegorocznej 12. edycji konkursu udział wzięło 39 gmin i powiatów oraz 55 przedsiębiorstw. Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu zostały Azoty Tarnów. -
Lider Polskiej Ekologii to prestiżowa nagroda Ministra Środowiska przyznawana za zrealizowane projekty techniczne i technologiczne na rzecz ochrony środowiska. To również promocja tych rozwiązań, które mogą być przykładem dla wielu polskich firm i są dowodem, że działania proekologiczne to również „czysty biznes". Doskonałym przykładem tej filozofii może być zrealizowana przez nas wspólnie z Mitsubishi Co. instalacja redukcji emisji podtlenku azotu, która praktycznie wyeliminowała emisję tego niezwykle agresywnego gazu cieplarnianego i stała się źródłem przychodów ze sprzedaży tzw. jednostek redukcji emisji (ERU) na globalnym rynku emisji - powiedział Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Azotów Tarnów.
12.11.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |