Pieniądze na wymianę pieców

 Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą w czerwcu składać wnioski o przyznanie dotacji do wymiany starego pieca węglowego na nowoczesny, spełniający wymagane normy. Nabór wniosków prowadzić będzie Starostwo Powiatowe w Tarnowie.


Powiat Tarnowski rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym co najmniej klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 lub elektrycznym źródłem ciepła.

Środki w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi na terenie Powiatu Tarnowskiego, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38. Wnioski należy składać w terminie od 10 do 21 czerwca . Szczegóły można poznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, tel. 146883340, - 41, pokój nr 201, mail: kkurasz@powiat.tarnow.pl

 

 

 

10.05.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |