W szkołach wzmożony ruch

 O cztery oddziały więcej niż pierwotnie planowano uruchomionych zostanie od września w tarnowskich publicznych szkołach ponadpodstawowych. Możliwe, że po rekrutacji uzupełniającej, klas będzie jeszcze więcej. Niestety, w ślad za tym nie idą wystarczające pieniądze z subwencji oświatowej i miasto musi uzupełniać braki z własnego budżetu.

 

W zakończonym roku szkolnym, klasę ósmą w publicznych szkołach podstawowych w Tarnowie, dla których organem prowadzącym jest miasto, ukończyło 886 uczniów, a w planowanych 62 klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych przygotowano około 2 tysiące miejsc. Znane są już wyniki symulacji przydziału uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych: zakwalifikowanych do przydziału zostało 2527 uczniów (wszyscy, którzy zarejestrowali się w systemie), przydzielono 2040 uczniów. Pomimo, że planowano uruchomić 62 oddziały, będzie ich o cztery więcej, czyli powstanie 66 klas pierwszych.
W niektórych szkołach nie udało się otworzyć oddziałów z powodu braku chętnych, natomiast w innych placówkach oddziałów będzie więcej. Przy zwiększaniu liczby oddziałów zastosowano dwa kryteria: największą liczbę chętnych na jedno miejsce i najbardziej oblegane oddziały. Najwięcej chętnych na jedno miejsce (powyżej dwojga) było w I Liceum Ogólnokształcącym (klasy mat.-ang.), V Liceum Ogólnokształcącym (klasy pol.-biol.-ang.), XVI Liceum Ogólnokształcącym (klasa policyjna), Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (technik informatyk), Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (technik reklamy).
Najbardziej obleganymi oddziałami (najwięcej wyborów) okazały się klasy w liceach ogólnokształcących z rozszerzeniem, chętni do tych klas uzyskali nie mniej niż 150 punktów. W związku z tym w I, III i IV LO podwojono liczbę takich klas.
W CKZiU proponuje się utworzenie w ramach rekrutacji uzupełniającej (już poza systemem naboru elektronicznego) nowego kierunku w zawodzie technik spawalnictwa, zarówno na poziomie Technikum nr 2, jak i Branżowej Szkoły II stopnia nr 1. - Choć wiąże się to z większymi nakładami finansowymi z budżetu miasta, zdecydowaliśmy w trosce o uczniów o zwiększeniu liczby klas w porównaniu z pierwotnymi planami. Być może dojdą jeszcze klasy po rekrutacji uzupełniającej – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Chciałbym w związku z tym przypomnieć, iż z obiecanych na ten rok 213 milionów złotych rządowej subwencji oświatowej miasto otrzymało niespełna 211 milionów złotych, czyli w sumie musi dołożyć z własnego budżetu 129 milionów złotych, aby m.in. w pełnym stopniu sfinansować np. przedszkola.
22 lipca zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych, kolejnym krokiem dla nowych uczniów będzie złożenie oryginałów świadectw w szkołach do 30 lipca,  celem potwierdzenia chęci podjęcia nauki

21.07.2021
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |