Nagrody za szczepienia

 Do 50 tysięcy złotych otrzyma dziesięć małopolskich gmin, które do 15 września osiągną najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19. W taki sposób Województwo Małopolskie chce zachęcić lokalne samorządy do większej aktywności w zachęcaniu do szczepień.

 

Województwo Małopolskie, chcąc docenić starania małopolskich gmin, których mieszkańcy wykażą się największą wyszczepialnością, planuje wyróżnić 10 gmin w Małopolsce, które do 15 września osiągną najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie. Województwo przekaże każdej zwycięskiej gminie środki w kwocie do 50 000 zł, które będą przeznaczone na sfinansowane zadań własnych gmin w zakresie ochrony zdrowia. Osobami uznanymi za zaszczepione będą mieszkańcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień szczepionką przeciw COVID-19 zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Akcja ma na celu zmotywowanie samorządów lokalnych do zachęcenia Małopolan, aby jak najliczniej zaszczepili się przeciwko COVID-19 jeszcze przed nadejściem przewidywanej kolejnej fali zakażeń.

O odpowiedzialność i mobilizację apeluje również starosta tarnowski Roman Łucarz. - Szczepienia nie przebiegają najlepiej. Co prawda nie jesteśmy na szarym końcu, tak jak inne powiaty - choćby te górzyste w województwie małopolskim. Jeżeli chodzi jednak o nasze gminy, to mamy średnio około 30% zaszczepionych dwoma dawkami. Minister zdrowia mówił, że ta zbiorowa odporność wyrobi się wtedy, gdy będzie około 60-70% zaszczepionych. A więc my jesteśmy w połowie drogi, dlatego apeluję o szczepienie. Szczepionki są bezpieczne.

26.07.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |