Przybędzie ścieżek rowerowych

 W Tarnowie, wzdłuż ulic: Dworcowej, Niedomickiej, Nowy Świat i alei Piaskowej, powstaną nowe ścieżki rowerowe, które zostaną połączone z tymi już istniejącymi. Jeszcze w lipcu wyłoniony zostanie wykonawca  projektu, który na jego opracowanie będzie miał cztery miesiące.

 

Jeszcze w lipcu wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej, koniecznej do zbudowania w Tarnowie czterech kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. – To początek realizacji najnowszych planów dotyczących rozbudowy i uzupełnienia istniejącej sieci ścieżek w mieście – mówi Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
Ścieżki powstaną wzdłuż ulic: Dworcowej, Niedomickiej, Nowy Świat i alei Piaskowej. Wszystkie będą miały nawierzchnię bitumiczną. Natomiast ciągi piesze, które powstaną wzdłuż nich, zostaną wykonane z kostki betonowej. Tylko wzdłuż ulicy Dworcowej, ze względu na uwarunkowania historyczne, a co za tym idzie ochronę konserwatora zabytków, planowana jest nawierzchnia brukowa.
Rozwiązania projektowe mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a nowe odcinki muszą się łączyć z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi.
Projekt budowy ścieżki, która powstanie wzdłuż Dworcowej, uwzględni jej połączenie z kolejnym planowanym odcinkiem – wzdłuż węzła przesiadkowego Krakowska Planty, który powstanie jeszcze tego lata.
Na ulicy Niedomickiej ścieżka będzie biegła od budynku szkoły (tu zostanie zamontowana stacja obsługi rowerów) do ulicy Mroźnej. Istniejące przejście dla pieszych ma być przebudowane tak, by możliwy był tam również przejazd rowerowy  i wyposażone w specjalne oświetlenie.
Wzdłuż ulicy Nowy Świat ścieżka zostanie poprowadzona od Romanowicza do Słowackiego. Przy parku Strzeleckim rowerzyści będą mieli do dyspozycji stację obsługi pojazdów.
Aleja Piaskowa zaoferuje miłośnikom jednośladów ścieżkę, a spacerowiczom ciąg pieszy. Droga rowerowa zostanie poprowadzona za przystankiem autobusowym, którego nawierzchnia zostanie wymieniona.
Na przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawca będzie miał cztery miesiące od momentu podpisania umowy.

27.07.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |