„Psi pakiet” w Tarnowie

Urząd Miasta Tarnowa zakupił 20 stacji „psi pakiet” („dog station”), które są montowane w centrum miasta oraz w parkach miejskich. W górnym pojemniku znajdują się woreczki na odchody, a dolny pojemnik służy do gromadzenia zebranych nieczystości.

Od kilku miesięcy w Tarnowie prowadzone są działania zmierzające do wyeliminowania odchodów zwierząt domowych z przestrzeni publicznych miasta. Wśród opiekunów czworonogów rozprowadzono kilkaset pakietów sanitarnych dla psów. Animatorzy akcji przekonywali mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach. Na 24 listopada magistraccy urzędnicy wspólnie z uczniami XIV LO im. J. Szczepanika zaplanowali inaugurację nowej formy zwracania uwagi na „psi problem” a jednocześnie ułatwienia mieszkańcom posprzątania zwierzęcych odchodów. W mieście pojawi się 20 „psich pakietów”, podwójnych pojemników zawierających woreczki na odchody i miejsce do gromadzenia nieczystości.
Uliczna akcja odbędzie się o godzinie 10.45 na Placu Szczepanika. W razie niepogody zostanie ona przeniesiona na dzień następny.
Urząd Miasta Tarnowa przy tej okazji proponuje konkurs na polską nazwę urządzenia, która w języku angielskim brzmi „dog station”. Propozycje można zgłaszać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT do końca bieżącego
23.11.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |