MPEC Tarnów zwiększa odbiór ciepła od Grupy Azoty

 Grupa Azoty S.A. i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie podpisały umowę, na mocy której od 1 października 2022 roku zostaną zwiększone dostawy ciepła w wodzie grzewczej z Grupy Azoty S.A. do MPEC. Podpisana umowa wymaga jeszcze dostosowania instalacji obu spółek, w tym budowy nowych odcinków sieci.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z Grupą Azoty umowę o przekazywaniu od października 2022 roku do tarnowskiej sieci miejskiej spółki 30 megawatów energii cieplnej. Podpisana umowa wymaga jeszcze dostosowania instalacji obu spółek, m.in. budowy nowych odcinków sieci. Grupa Azoty wykonała już szereg działań inwestycyjnych, związanych głównie z przebudową sieci przesyłowych ciepła. Ze strony MPEC będzie to nowy łącznik sieci na odcinku od ulicy Siennej do ulicy Łaziennej, o długości 1,4 km. Budowa już trwa.
Cena sprzedaży ciepła przez Grupę Azoty będzie zatwierdzana przez niezależną instytucję - Urząd Regulacji Energetyki, co dla odbiorcy ciepła ma być gwarancją nieprzekraczania uzasadnionego poziomu kosztów wytwarzania i przesyłu.

Obecnie MPEC dostarcza do swojej sieci w Tarnowie ponad 160 megawatów ciepła. Większość jest produkowana we własnych instalacjach kogeneracyjnych, źródłach gazowych oraz węglowych spółki, część pochodzi z Grupy Azoty.
Zawarcie porozumienia z Grupą Azoty to jedno z działań zmierzających do osiągnięcia przez MPEC parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego, z wysokim udziałem energii odnawialnej i tzw. ciepła odpadowego. Grupa Azoty produkuje ciepło odpadowe w instalacjach przemysłowych, także z wykorzystaniem systemów kogeneracyjnych, umożliwiających jednocześnie produkcję ciepła i energii elektrycznej. System ten umożliwia produkcję ciepła w sposób przyjazny dla środowiska.
- Zawarta umowa zacieśnia dobre relacje MPEC Tarnów z Grupą Azoty – podkreśla Piotr Augustyński przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC. - W efekcie tej umowy zredukujemy zużycie węgla, dzięki czemu poprawi się jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta i regionu.
- Podpisana umowa potwierdza, że Grupa Azoty to wiarygodny partner biznesowy, gwarantujący ciągłość i odpowiednią jakość w zakresie dostaw ciepła. Co ważne, nasze porozumienie wpisuje się również w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ część energii będzie pochodzić z tzw. ciepła odpadowego wytwarzanego w procesach przemysłowych – mówi z kolei Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
MPEC prowadzi i planuje szereg inwestycji na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Trwają prace modernizacyjne w Elektrociepłowni „Piaskówka”, dzięki którym już tej jesieni zmniejszy się poziom emisji pyłów do atmosfery, a spółka będzie spełniać surowe normy emisyjne, obowiązujące przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2023 roku. W najbliższych kilku latach planowane są kolejne proekologiczne projekty.
Z ciepła systemowego w Tarnowie korzysta 80 000 mieszkańców. MPEC ogrzewa blisko 2 141 000 m2 powierzchni mieszkalnej i usługowej. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i firm na potrzeby ogrzewania, wentylacji, centralnej ciepłej wody i podgrzewania wody basenowej w obiektach rekreacyjnych.
W 2020 roku do systemu ciepłowniczego MPEC przyłączono 28 budynków mieszkalnych i obiektów usługowych, w tym 10 kamienic zlokalizowanych we wschodniej części Starego Miasta przy ul. Bernardyńskiej, Franciszkańskiej i Żydowskiej oraz w Rynku.
Sieć MPEC jest stale modernizowana. W ubiegłym roku spółka zmodernizowała 1 035 metrów bieżących przyłączy i sieci ciepłowniczych rozdzielczych, modernizowane były też węzły cieplne oraz elementy telemetrii i systemy kontroli szczelności. Unowocześniono 40 indywidualnych węzłów pośrednich centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody o łącznej mocy 8,1 megawatów. Węzły przed modernizacją eksploatowane były ponad dwadzieścia lat.

 

 

 

12.08.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |