Wolne miejsca w szkołach

 Małopolskie Kuratorium Oświaty podało oficjalny stan naboru do szkół ponadpodstawowych. Na dzień 24 sierpnia, w Tarnowie, we wszystkich typach szkół wolne są 52 miejsca.

Według oficjalnych danych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, na dzień 24 sierpnia w Tarnowie jest 52 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych. W liceach ogólnokształcących jest 14 wolnych miejsc w tym: w III LO – 7 miejsc, w I LO – 3, w LO Specjalnym dla Niesłyszących i Słabo Słyszących – 2, w IV LO -2. W technikach zostały 33 miejsca, w tym m.in.: w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych jest 14 wolnych miejsc, w Technikum nr 2 w tym samym zespole – 4 wolne miejsca, w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych – 5 miejsc, w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 6 miejsc, w Technikum nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych – 4 miejsca. W branżowych szkołach pierwszego stopnia jest 5 wolnych miejsc.
W Tarnowie, w nowym roku szkolnym 2020/21, w szkołach ponadpodstawowych władze miejskie zaplanowały ponad dwa tysiące miejsc i uruchomienie 62 oddziałów, czyli o 10 mniej niż w ubiegłym roku. Miały powstać m.in. 32 klasy pierwsze w liceach (w I, II, III i IV po pięć klas) i 22 klasy w technikach. Po 10 turach naboru elektronicznego wiadomo było, że w nadchodzącym roku szkolnym naukę w publicznych szkołach ponadpodstawowych rozpocznie 2040 uczniów. Uruchomiono o cztery oddziały więcej niż pierwotnie zakładano oraz rekrutację uzupełniająca na nowy kierunek - technik spawalnictwa.

26.08.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |