W obronie lokalnych interesów

 Apel „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”, wystosowali do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej samorządowcy z całego kraju. 13 października spotkali się w Warszawie, aby wziąć udział w dyskusji poświęconej obronie społeczności lokalnych i regionalnych w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

 

W Warszawie, 13 października, spotkali się samorządowcy z całego kraju, aby wziąć udział w dyskusji poświęconej obronie społeczności lokalnych i regionalnych w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Spotkanie, w którym uczestniczył również prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, miało na celu „zaprotestowanie przeciwko destrukcyjnej dla samorządów polityce władz”. - Samorządowcy są zgodni co do tego, że Polski Ład oznacza zmiany w podatkach, które będą niekorzystne dla Polaków. Program przedstawiany jest jako pomoc i wsparcie, podczas gdy jego najważniejszym skutkiem będzie odebranie mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw w całym kraju aż 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – można przeczytać w oświadczeniu polskich samorządowców, którzy podkreślają również, iż od kilku lat prowadzone są działania, które zmierzają do przywrócenia modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, a lista uprawnień, które odbierane są społecznościom lokalnym, stale się wydłuża.

Zdaniem Związku Miast Polskich, który opublikował oświadczenie w tej sprawie, ubytki w udziałach w podatku PIT, będące efektem zmian prawnych z ostatnich trzech lat oraz propozycje, które zawiera tzw. Polski Ład, nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Autorzy oświadczenia podkreślają, iż prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej. Tymczasem od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju.

Spotkanie plenarne samorządowców odbyło się w Teatrze Muzycznym Roma, mówiono m.in. o dorobku i przyszłości samorządności społeczności lokalnych i regionalnych oraz o najbliższych wyzwaniach, przed jakimi stoją samorządy.

Samorządowcy wystosowali do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej apel „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”, który przekazany został marszałkowi i wicemarszałkom Sejmu.

14.10.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |