Kolejny pomnik przyrody

Lipa drobnolistna rosnąca na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13 przy ulicy Przedszkolaków jest nowym pomnikiem przyrody w Tarnowie. Decyzję w tej sprawie podjęli radni 26 listopada. Oznacza to, że w Tarnowie istnieje już 40 takich pomników.

Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Do takich właśnie tworów przyrody żywej zaliczono 26 listopada okazałą lipę drobnolistną rosnącą w Tarnowie na terenie przedszkola przy ulicy Przedszkolaków. Decyzję w tej sprawie tarnowscy radni podjęli jednogłośnie.
Spośród innych drzew w mieście wyróżnia się ona znacznymi rozmiarami, ciekawym pokrojem, symetryczną i rozbudowaną koroną oraz dużymi walorami krajobrazowymi. Zakwalifikowanie do kategorii pomników przyrody i umieszczenie odpowiedniej tabliczki na pniu ma uświadomić mieszkańcom dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i kulturową chronionego obiektu.
Dotychczas w Tarnowie było 39 pomników przyrody, głównie pojedynczych drzew, ale także grup drzew, alei, parków oraz dwa pomniki przyrody nieożywionej – polodowcowych głazów narzutowych.
26.11.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |