Mieszkańcy zdecydowali

 Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Tarnowa wybrali do realizacji dziewięć, ich zdaniem najlepszych pomysłów.

 

Od 31 maja do 21 czerwca, można było zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Każdy z pomysłodawców musiał zebrać pod nim minimum 100 podpisów. Następnie projekty były poddane ocenie formalnej.  Z  26 projektów 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną, pięć zostało odrzuconych.
Głosować na pozytywnie ocenione projekty można było do 14 października.

Decyzją mieszkańców, w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2022 zrealizowanych zostanie dziewięć projektów.

Głosowało 5 119 tarnowian, oddano 7 306 głosów, w tym tylko dziewięć na papierowym formularzu. Na realizację budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło ponad 4 miliony zł. W budżecie Tarnowa na rok 2022 uwzględnione zostaną zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.
Projekty, które zostaną zrealizowane to: remonty i rozbudowy placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Schillera oraz przy stadionie Klubu Sportowego „Iskra” (oddano 854 głosy); stworzenie koncepcji uporządkowania i połączenia wszystkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Górze św. Marcina oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań, jak np. nasadzenie drzew czy budowa przebieralni (664 głosy); oświetlenie bieżni, zamontowanie siłowni plenerowej i urządzenie parku na terenie rekreacyjnym na Strusinie (648 głosów); budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 (610 głosów); remonty chodników przy: ul. Kościuszki, pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą, ul. Pułaskiego, ul. Witosa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego (552 głosy); kontynuacja centrów aktywności senioralnej (547 głosów); zakup książek i e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (532 głosy); remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 (465 głosów); remont ulicy Sanguszków wraz z budową „zielonego” parkingu oraz ciągu dla pieszych z koszami (437 głosów).


15.10.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |