Rok pod znakiem Jana Szczepanika

 W przyszłym roku przypada 150. rocznica urodzin Jana Szczepanika. Nie bez powodu więc rok 2022 ogłoszony został w Tarnowie rokiem genialnego wynalazcy. W Sali Lustrzanej odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Komitetu Obchodów zaprezentowali cykl przygotowywanych wydarzeń upamiętniających „polskiego Edisona”. Przedstawiciele z dwóch miast – Tarnowa i Krosna.

 

W Sali Lustrzanej odbyła się konferencja prasowa Komitetu Obchodów 150-lecia rocznicy urodzin Jana Szczepanika, genialnego wynalazcy, którego postać łączy Małopolskę i Podkarpacie, Tarnów i Krosno. Zadaniem komitetu, w skład którego wchodzą nie tylko samorządowcy z obu miast, ale także przedstawiciele szkół, fundacji, organizacji oraz instytucji kultury, jest opracowanie i zrealizowanie cyklu wydarzeń upamiętniających „polskiego Edisona”, zarówno w Tarnowie, jak i w Krośnie.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca prezydenta Tarnowa Agnieszka Kawa, prezes zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Marek Rzepka, dyrektor tarnowskiej IPH Ryszard Nejman, przewodniczący Rady Gospodarczej przy prezydencie Tarnowa Ryszard Półtorak, prorektor ds. nauki i współpracy PWSZ Tarnów dr hab. Rafał Kurczab, p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie Sławomir Sus, prezes Fundacji im. Jana Szczepanika Mieczysław Czosnyka, Stanisław Wiatr z Fundacji im. Jana Szczepanika, prezes zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej – Rada w Tarnowie Renata Łabędź, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Lucyna Bielatowicz oraz dyrektor Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Tarnowa, Maria Zawada-Bilik.

Stronę krośnieńską reprezentowali natomiast – online – prezydent Piotr Przytocki, zastępca prezydenta Bronisław Baran, rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. rozwoju KPU dr Agnieszka Woźniak, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im Jana Szczepanika w Krośnie Małgorzata Hejnar oraz dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie Marta Rymar.

W Tarnowie główne obchody przyszłorocznego Roku Szczepanika przypadać będą 13 czerwca, czyli w 150. rocznicę urodzin wynalazcy. Chcąc przyciągnąć młodzież, dzień wcześniej planowany jest plenerowy koncert zespołu Pectus (tworzą go bracia Szczepanikowie). Jego celem jest odbrązowienie postaci Jana Szczepanika, a koncert połączony będzie z wystawami multimedialnymi.

W poniedziałek, 13 czerwca, w sali koncertowej odbędzie się jubileuszowa gala, podczas której nastąpi wręczenie fundowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową nagród Jana Szczepanika, jak i medali Jana Szczepanika przyznawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Wstępem do gali będzie powitanie Jana Szczepanika w Tarnowie, w trakcie którego zaplanowany jest m.in. jego przejazd przez Tarnów, zdjęcie z drona na tarnowskim Rynku oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem wynalazcy. Powitaniu towarzyszyć ma kiermasz fotograficzny, być może z wykorzystaniem metod stosowanych przez Jana Szczepanika. – W tym dniu planujemy również wystawienie dwóch sztuk o Janie Szczepaniku, w których zagra młodzież z Krosna i Tarnowa – mówi Renata Łabędź.

Dzień później w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się konferencja naukowa, mająca charakter targów innowacyjności. Na ten dzień zaplanowano również nadanie imienia Jana Szczepanika auli w PWSZ.

- Główne obchody Roku Szczepanika obchodzić będziemy w Tarnowie w czerwcu. W każdym miesiącu chcemy jednak zorganizować w naszym mieście jakieś wydarzenie, związane z postacią „polskiego Edisona”. Podobnie, jak w Krośnie planujemy również postawić ławeczkę Jana Szczepanika oraz wykonać mural przedstawiający jego postać. Wydana zostanie także publikacja poświęcona wynalazcy, ukierunkowana głównie na jego mniej znane odkrycia– dodaje Renata Łabędź.

Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Tarnowa planuje natomiast wydanie okolicznościowych kalendarzy, koszulek oraz gadżetów z Janem Szczepanikiem w „czwórkolorze”.

 

16.11.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |