Gmina wolna od azbestu.

Gmina Dębica otrzymała nominację w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”. W tym roku jako Samorząd Przyjazny Środowisku w podkategorii „Samorząd wolny od azbestu”, gmina została nominowana jako jedyna w Województwie Podkarpackim.

Organizatorem konkursu „Przyjaźni Środowisku” jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma takie samo znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
W kategorii „Samorząd Przyjazny Środowisku”,nominację jako „Samorząd wolny od azbestu” uzyskała, jako jedyna na Podkarpaciu, gmina Dębica.
Gmina po raz kolejny bierze udział w konkursie. W roku 2008 otrzymała Europejską Nagrodę Ekologiczna, jako samorząd, którego działania spełniają wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wymagane standardy Unii Europejskiej z tego zakresu.
Działania zmierzające do usunięcia azbestu z terenów gminy rozpoczęły się w ubiegłym roku, kiedy to Rada Gminy Dębica przyjęła „Regulamin dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dębica”. Dzięki temu w roku 2008 wywieziono 55 896 kilogramów odpadów zawierających azbest, które usunięto z 35 gospodarstw domowych, natomiast w 2009 roku 30 660 kilogramów z 17 gospodarstw.
Środki na dofinansowanie działań zmierzających do usunięcia azbestu zostały również zabezpieczone w budżecie gminy na rok przyszły.
Laureatów konkursu poznamy do 15 stycznia 2010 roku.
01.12.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |