Wolna Szkoła – odrzucić Lex Czarnek

 Samorządy, organizacje społeczne, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie, mówią zdecydowane „nie” ustawie nazywanej Lex Czarnek. Symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie staje się czerwona ekierka i coraz więcej środowisk głośno mówi o cofaniu szkoły do minionego stulecia. W wielu polskich miastach, w tym także w Tarnowie, władze samorządowe organizują konferencje prasowe, protestując przeciwko dewastacji oświaty.

 

Rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, nazywane powszechnie Lex Czarnek. Zgodnie z nowymi przepisami, rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku. Te wszystkie zmiany oznaczają koniec edukacji budowanej po 1989 roku. Szkoła ma stać się szkołą w służbie jednej partii, ze szkól ponadpodstawowych praktycznie znika kształcenie obywatelskie. Nowe przepisy dotkną 4,6 milionów uczniów i ponad 700 tysięcy nauczycieli.

Grupa ponad 100 organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji) przygotowała kampanię społeczną Wolna Szkoła pokazującą, jak zmieni się polska szkoła, jeśli rząd przeforsuje zmiany w oświacie, którym sprzeciwiają się środowiska szkolne, samorząd i opinia społeczna. Symbolem kampanii jest czerwona szkolna ekierka.

4 stycznia, na posiedzeniu komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej, odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym. W tym samym czasie, przed Sejmem RP trwać będzie demonstracja nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli środowisk edukacyjnych, które od kilku już miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły. Organizatorzy akcji Wolna Szkoła zachęcają wszystkich, którym zależy na dobrej szkole, do mobilizowania i przekonywania parlamentarzystów do odrzucenia nowelizacji ustawy. W działania przeciwko przyjęciu Lex Czarnek można się włączyć wysyłając listy indywidualne na skrzynki mailowe posłów i posłanek przez stronę www.akcjademokracja.pl

 

03.01.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że już pora na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią?
| | | |