Zwrot za prąd i gaz

 Można już wypełniać i składać wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz. Dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Społecznych, które mieści się w dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Tam znajdują się także formularze wniosków.

 

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przyjmuje już wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jej dochód nie przekroczy 2100 złotych. W przypadku, jeśli liczba domowników jest wyższa, a na jednego przypada nie więcej, niż 1500 zł dochodu, zwrot także jest większy. Kwota dofinansowania będzie uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota zwrotu będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia.

Wnioski, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, należy złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych przy alei Matki Bożej Fatimskiej 9 (były Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Dokumenty zapakowane w koperty można także wrzucić do skrzynek w siedzibach CUS przy ulicy Granicznej 8a oraz Goldhammera 3. Wnioski można także złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka lub poprzez wysłanie go pocztą na adres Centrum Usług Społecznych.

Telefony kontaktowe do pracowników zajmujących się dodatkiem osłonowym:  14 688 20 06, 14 688 20 07, 14 688 20 09, 14 688 20 10, 14 688 20 01, 14 688 20 20.

 

 

 

04.01.2022
Komentarze:
Zbigniew Bundyra.: 05.01.2022
Gdzie otrzymać taki wniosek?
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że już pora na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią?
| | | |