Najmłodsi radni

 Od 1 do 14 marca odbywać się będą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji. Kandydaci na radnych zgłaszać mogą się do środy, 2 lutego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022-2025. Wybory odbędą się między 1 a 14 marca i przeprowadzone zostaną w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z podziałem Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej), szkołach wyższych oraz w organizacjach pozarządowych, których działaniem statutowym jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży. Termin głosowania w każdym z podmiotów ustalony musi być do najbliższego piątku, 14 stycznia.

Kandydaci na radnych zgłaszać mogą się do środy, 2 lutego, a ich weryfikacja i ustalenie listy kandydatów nastąpi do poniedziałku, 7 lutego. Dzień później rozpocznie się, trwająca do końca lutego, kampania wyborcza. W poniedziałek, 28 lutego zakończy się również druk przez samorządy szkolne, samorządy studenckie i organizacje pozarządowe, kart do głosowania oraz sporządzenie przez nie spisów wyborców.

Przekazanie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie protokołów lub informacji o wynikach wyborów nastąpić musi do środy, 16 marca.

 

11.01.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |