Automatyczny zwrot

 

 W lutym osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości  od 4 920 do 12 800 zł, otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków, zwrot nastąpi automatycznie.

 

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości od 4 920 do 12 800 zł, w lutym otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. - Odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosków - mówi pani prezes.

To około 6 procent wszystkich emerytów i niecałe 2 procent rencistów.

Profesor Uścińska przywołała dane, z których wynika, że dla ponad 8 mln, czyli prawie 94 procent emerytów i ponad 98 procent rencistów, którzy pobierają z systemu powszechnego świadczenie w kwocie do 4920 zł brutto, od stycznia wyplata na rękę jest wyższa. A miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi do 180 zł.

Świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 procent ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 procent ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Emeryci nie muszą odwiedzać placówek ZUS, aby sprawdzić wysokość swojego świadczenia po zmianach. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie zamieszczone są paski wypłat świadczeń.

 

14.01.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |