Mały ZUS plus

 Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z Małego ZUS Plus, powinni zgłosić ten fakt do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

 

W Polsce do Małego ZUS plus zgłoszonych jest ponad 327 tys. przedsiębiorców.

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi wpłynie na wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, takich jak zasiłek chorobowy czy macierzyński i z ubezpieczenia wypadkowego. Okres obniżonych składek będzie miał też znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty.

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2022 roku musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 roku (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

17.01.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że już pora na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią?
| | | |