Zostać kierowcą

 Prawie 24 tysiące egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz ponad 13 tysięcy egzaminów  teoretycznych – tak wygląda podsumowanie pracy egzaminatorów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie w roku 2021. Tradycyjnie najwięcej chętnych ubiegało się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie podsumował przeprowadzone w ubiegłym roku egzaminy na prawo jazdy. - To kolejne 12 miesięcy, które stały pod znakiem pandemii – mówi Paweł Gurgul, dyrektor MORD. – Na szczęście nie musieliśmy zamykać ośrodka, tak jak rok wcześniej. Jednak wciąż konieczna jest duża elastyczność, by zapewnić wszystkim chętnym możliwość przystąpienia do egzaminów, bez konieczności długiego oczekiwania na wolny termin.

Terminy egzaminów są bardzo często modyfikowane, a egzaminy odwoływane lub przekładane – z powodu choroby lub kwarantanny osób zdających.

Mimo to liczba egzaminów, widniejąca w podsumowaniu ubiegłego roku, zbliżona jest do wyników z 2019 roku i sporo wyższa niż w 2020.

Tradycyjnie, najwięcej chętnych ubiegało się o uzyskanie kategorii B prawa jazdy, uprawniającej do kierowania autami osobowymi. Przeprowadzono ponad 10 tysięcy egzaminów teoretycznych i ponad 18,5 tysiąca – praktycznych. Za pierwszym podejściem z pozytywnym wynikiem ukończyło je, odpowiednio: prawie 70 procent (teoria) oraz niecałe 40 procent (praktyka).

Drugą, pod względem liczby egzaminów, najpopularniejszą kategorią jest C – uprawniająca do prowadzenia samochodów ciężarowych. Przeprowadzono ponad tysiąc sprawdzianów teoretycznych i ponad 1300 praktycznych, co oznacza „zdawalność” na poziomie około 60 procent.

Jeszcze lepsze wyniki notowały osoby, które udowadniały egzaminującym umiejętności kierowania autobusem – za pierwszym razem „teorię” pozytywnie zaliczyło niemal 70 procent, a praktykę – prawie 75 procent.

Zbliżone, choć nieco słabsze, wyniki uzyskiwali chętni do zdobycia uprawnień do prowadzenia traktora.

Dobrze, zarówno w teorii, jak i w praktyce, prezentowały się osoby, starające się o uprawnienia, potwierdzające możliwość prowadzenia jednośladów.

Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej chętnych ubiegało się o najbardziej uniwersalną – kategorię A. Aż ponad 80 procent z nich za pierwszym razem dobrze wypełniło test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, a prawie 60 procent otrzymało pozytywną ocenę podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych. Choć w tym ostatnim przypadku lepsi byli starający się o kategorie A2 i AM, słabiej radzący sobie za to przed komputerami z testami teoretycznymi.

- W nowy rok wchodzimy z poważnym wyzwaniem, jakim jest wymiana samochodów egzaminacyjnych. Mam nadzieję, że jesienią będziemy mogli zaproponować, zdającym w naszym ośrodku, jeszcze bardziej bezpieczne i komfortowe auta – mówi dyrektor Gurgul.

 

22.01.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że już pora na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią?
| | | |