Czyste powietrze – nowe zasady

 Nawet 69 tysięcy złotych dofinansowania można teraz otrzymać w ramach programu „Czyste powietrze”. Oczywiście nie każdy – trzeba spełnić określone warunki. To trzecia, obowiązująca od stycznia, część programu.

 

Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska, zmianie uległy zasady dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Beneficjenci mogą otrzymać nawet 69 tys. złotych wsparcia. Celem „Czystego powietrza” jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych  wprowadzonych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Ma w tym pomóc dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali (z wyodrębnioną księgą wieczystą). W ramach programu można skorzystać z dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy środowiskowe, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej).

Obowiązujące od 25 stycznia zasady wprowadzają trzecią część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł maksymalnej dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe), lub dla osób z ustalonym prawem do zasiłku (prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Wcześniej obowiązywały tylko dwie części programu „Czyste Powietrze”. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania (do 30 tys. zł) – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł) przy przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik do wniosku. Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Informację o programie (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, regulamin, niezbędna dokumentacja oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) można uzyskać na STRONIE WFOŚiGW w Krakowie.

Osoby zainteresowane programem „Czyste powietrze” mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu elektronicznego wniosku o dofinansowanie w punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu. Znajduje się on w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. Dyżury prowadzone są we wtorki i środy w godzinach od 9 do 15 (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   - Kinga Witek tel. 14 6882 866, e-mail k.witek@umt.tarnow.pl Ewa Iwaniec tel. 14 6882 872, e-mail e.iwaniec@umt.tarnow.pl.

 

04.02.2022
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |