Powstało Obserwatorium Polityki Społecznej

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” jako jedyna organizacja z regionu tarnowskiego została zaproszona do udziału w pracach przy powstającym Małopolskim Obserwatorium Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Stowarzyszenie „Ich lepsze Jutro” włączone zostało w działalność powstającego w Małopolsce Obserwatorium Polityki Społecznej. Celem powstania Obserwatorium jest stworzenie podstaw organizacyjnych i metodologicznych do powołania ośrodka badań regionalnych, a na obecnym etapie głównym zamierzeniem jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych realizatorów polityk społecznych w województwie małopolskim oraz ocena skuteczności wdrażanych rozwiązań. Oprócz stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” w identyfikacji potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej wzięli udział przedstawiciele stowarzyszenia "Szansa" w Witowicach, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Wadowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Miechowie i Spytkowicach.
- Na początek konieczna identyfikacja potrzeb informacyjnych, dzięki której zostaną sformułowane priorytety badawcze z obszaru polityki społecznej w naszym regionie.
Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja zasobów informacyjnych w ramach której zostaną zaprojektowane narzędzia jednoczące informacje: Biblioteka Zasobów Informacyjnych oraz Małopolski Informator Społeczny – mówi Krzysztof Drwal, prezes zarządu stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. - Przewidziano szkolenia dla kadry pomocy społecznej, które obejmą naukę korzystania z zaplecza informacyjnego i diagnozowania problemów. Koordynatorem programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a pierwszy etap projektu realizowany będzie do roku 2011.
17.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |