Droga połączy dwa powiaty

 W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisana została umowa na pierwszy etap prac przy modernizacji drogi powiatowej Więckowice – Łysa Góra. Inwestycja w 95 procentach sfinansowana zostanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, a jej realizacja połączy dwa powiaty.


Rusza gruntowna przebudowa drogi powiatowej Więckowice – Łysa Góra w miejscowościach Więckowice i Grabno. Umowa z wykonawcą pierwszego etapu prac, która opiewa na kwotę prawie 9 mln zł i zakłada modernizację ponad 3,3 km powiatowej jezdni, została 4 maja podpisana w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

Inwestycja w 95 procentach sfinansowana zostanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dawniej mieliśmy dofinansowania na poziomie pięćdziesięciu procent, w szczytach do 75 procent, ale tak dużych procentowo dofinansowań jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było nigdy – podkreślał starosta tarnowski Roman Łucarz. – Czas wykonania zadania określony został na 15 miesięcy. Nie tylko położona zostanie nowa nakładka asfaltowa, ale także droga zostanie poszerzona, a w niebezpiecznych miejscach pojawi się chodnik. Będzie to nowa, nowoczesna i w pełni bezpieczna jezdnia.

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń zwracał uwagę, że niezwykle istotna będzie poprawa bezpieczeństwa zwłaszcza w rejonie tzw. alei zabytkowych drzew. – Ta umowa to historyczny moment, bo rozpoczynamy proces połączenia nowoczesną drogą dwóch powiatów. Modernizacja kolejnego odcinka jest już projektowana, gdyż naszym celem jest gruntowne przebudowanie tej drogi aż do granicy powiatu brzeskiego. Bardzo proszę mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ nie da się uniknąć pewnych utrudnień podczas wykonywania prac – stwierdził przewodniczący. Starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach, jak i przewodniczący Paweł Smoleń podziękowania kierowali pod adresem poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, która mocno zabiega w Warszawie o wsparcie finansowe dla przedsięwzięć realizowanych przez powiat tarnowski.

05.05.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |