Sytuacja migracyjna w powiecie

 Sytuacja migracyjna oraz pomoc osobom ewakuowanym z Ukrainy, były tematami spotkania roboczego starosty tarnowskiego z komendantem placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Przy okazji spotkania starosta otrzymał nowe opracowanie publikacji poświęconej generałowi Józefowi Gizie.

 

Starosta Powiatu tarnowskiego Roman Łucarz oraz wicestarosta Jacek Hudyma spotkali się  z komendantem PSG w Tarnowie mjr. SG Pawłem Grabarkiem, aby omówić kwestie  dotyczące wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, na sytuację migracyjną w powiecie tarnowskim. Szczegółowo poruszone zostały m.in. sprawy związane z kwaterowaniem cudzoziemców w ramach lokali prywatnych, jak i miejsc pobytu zbiorowego funkcjonujących na terenie powiatu. Omówiono również zasady działania systemu udzielania pomocy cudzoziemcom oraz osobom i podmiotom organizującym wsparcie dla obywateli Ukrainy. Doprecyzowane zostały także informacje na temat zadań i kompetencji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego we wskazanych obszarach działalności. Komendant placówki SG w Tarnowie zwrócił uwagę na potencjalne zagrożenia, związane z pobytem grupy cudzoziemców - głównie w obszarach dotyczących handlu ludźmi. Spotkanie było również okazją do wręczenia staroście nowego opracowania, dotyczącego patrona placówki Straży Granicznej w Tarnowie, generała Józefa Gizy. W publikacji autorstwa dr Tomasza Podgórskiego – „Generał Józef Giza w Listach i Dokumentach”, znalazła się aktualizacja związana m. in. z uroczystościami nadania imienia placówce SG w Tarnowie - przedsięwzięcie było objęte Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Tarnowskiego.

 

17.05.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |