Dotacje do nowego pieca

 Przez dziesięć dni, od 20 do 30 czerwca, Powiat Tarnowski przyjmował będzie wnioski o dofinansowanie do wymiany pieców. O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec.

 

Powiat Tarnowski rozpoczyna 20 czerwca nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu na wymianę starych pieców. Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca.

Dotacje przeznaczone sa dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym (co najmniej klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012) lub elektrycznym źródłem ciepła.

Środki dostępne są wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19, 2 piętro, pokój nr 2.

Link do "Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania przez Powiat Tarnowski dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym" poniżej: https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1411/

Formularz wniosku: kliknij.

W ramach realizowanych projektów będzie możliwy:

- demontaż kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe,

- zakup i montażu nowego źródła ogrzewania.

O więcej szczegółów można pytać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie: tel. 146883340/41 lub mailowo  kkurasz@powiat.tarnow.pl

 

 

10.06.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |