Finansowe wsparcie z Europy

 Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie będzie mógł kontynuować rozwój zawodowy swoich uczniów i wysyłać ich na zagraniczne praktyki. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pozytywnie rozpatrzyła złożony przez szkołę wniosek.

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowały o zakończeniu procedury naliczania budżetu dla wniosków złożonych w ramach sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Pozytywnego rozpatrzenia doczekał się wniosek złożony przez ZSEO. Dzięki tej decyzji tarnowska szkoła będzie mogła rozwijać i kontynuować realizację programu praktyk zagranicznych dedykowanych uczennicom i uczniom.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 47 698 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w późniejszej umowie finansowej. Ze środków pieniężnych skorzysta młodzież kształcąca się na kierunkach technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki i technik technologii żywności, która otrzyma szansę udziału w wyjazdach zagranicznych do państw Unii Europejskiej.

O tym, że zagraniczna forma praktyk zawodowych jest ciekawsza od tych odbywanych w kraju, świadczą wypowiedzi osób, które brały w nich udział. - Są one nie tylko źródłem wiedzy zawodowej i poznania innej kultury, środowiska i innego trybu życia, ale stanowią też oderwanie się od codziennej rzeczywistości. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie - podkreśla Paulina, która uczęszcza do trzeciej klasy na kierunku turystycznym. Z kolei Roksana, która uczy się hotelarstwa, mówi o tym, że praktyki okazały się doskonałą możliwością podszkolenia języka niemieckiego. Wyjazd może być też okazją do spotkania kogoś znanego. - W hotelu, w którym odbywałam praktykę, poznałam sławną osobę. Był to Capitan Jack - wspomina Gosia, która w kwietniu tego roku ukończyła już edukację na poziomie szkoły średniej. ZSEO, w ramach obecnej akredytacji, którą posiada jako jedyna szkoła w Tarnowie, umożliwia młodzieży uczestnictwo w praktykach zawodowych na terenie krajów Unii Europejskiej. W lipcu 2021 roku i marcu 2022 roku dwie grupy odbyły staże w Niemczech, a trzecia przebywa aktualnie w Hiszpanii.

Każdy uczestnik takiego wyjazdu, oprócz zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, jakie mają miejsce w technikum, otrzymuje również Certyfikat Europass. Dokument ten służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, jakie odbywają się w innym europejskim kraju w ramach wyjazdu zorganizowanego określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia.

 

Fot. ZSEO Tarnów

 

14.06.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |