Diagnoza potrzeb

 Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zaprasza mieszkańców Tarnowa do wyrażenia opinii na temat potrzeb i problemów społecznych. W oparciu o przeprowadzone konsultacje ma powstać program usług społecznych, uwzględniający zgłaszane zagadnienia.

 

Każdy mieszkaniec Tarnowa może włączyć się do trwających konsultacji „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych Gminy Miasta Tarnowa”. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zaprasza do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag podczas spotkania konsultacyjnego organizowanego w formule online. Diagnoza to nowy dokument, który powstał w celu zidentyfikowania aktualnych potrzeb i problemów społecznych, których doświadczają mieszkańcy. Na jego podstawie powstanie program usług społecznych zawierający pakiet usług, które będą bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby i problemy wskazane przez mieszkańców.

Konsultacje online odbędą się w piątek, 17 czerwca w godzinach 9.00 – 10.00. Link do spotkania konsultacyjnego dostępny TUTAJ.

Same konsultacje społeczne potrwają jeszcze do 20 czerwca. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie na specjalnych formularzach, które dostępne są na stronach internetowych Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

16.06.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |