Wszystko o rencie rodzinnej

 We wtorek, 5 lipca, będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat renty rodzinnej. Dyżur eksperta organizuje tarnowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kolejny telefoniczny dyżur eksperta organizuje tarnowski oddział ZUS. Tym razem tematem dyżuru będzie renta rodzinna.

Renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego m. in dzieciom własnym, przysposobionym, wnukom, małżonkowi czy też rodzicom. Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania. Zmarły mógł również pobierać: zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo spełniać warunki do jej uzyskania.

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć m.in.:

- komu przysługuje renta rodzinna,

- jak wypełnić i złożyć wniosek,

- jakie dokumenty dołączyć do wniosku,

- w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie.

Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 13.00, pod numerem telefonu 14 632 76 73.

 

 

 

04.07.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |