Wołyń - pamiętamy

 W poniedziałek, 11 lipca, na Cmentarzu Starym w Tarnowie, odbędą się tarnowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Uroczystość na cmentarzy poprzedzi msza św. odprawiona w kościele św. Maksymiliana Kolbego.

 

W najbliższy poniedziałek, 11 lipca przypada rocznica tzw. „Krwawej niedzieli”, podczas której w 1943 roku na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. W tym też dniu, na Cmentarzu Starym w Tarnowie odbędą się tarnowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ustanowione zostało na mocy uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 roku. Sejm oddał w niej hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, SS-Galizien i innych formacji. Wyraził również wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków oraz uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.

Poniedziałkowe uroczystości rozpoczną się mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która o godzinie 17.00 odprawiona zostanie w kościele św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy Urszulańskiej. Po mszy, uczestnicy uroczystości przejdą ulicami Bema i Najświętszej Marii Panny na Cmentarz Stary. Tam, przy Kurhanie Kresowym, wspólnie odśpiewane zostaną hymn państwowy oraz Rota, złożone będą kwiaty i światła pamięci, a także przywołane wspomnienia świadków ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

Organizatorem uroczystości jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie.

 

09.07.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |