MPK ruszy do gmin?

 Jest szansa na powrót na gminne drogi autobusów MPK. Dotyczy to na razie gmin Tarnów i Pleśna i mogłoby nastąpić od 1 września. Teraz wszystko w rękach gminnych radnych, którzy do końca lipca muszą podjąć odpowiednie uchwały.

 

Zakończyły się rozmowy prezydenta Tarnowa z wójtami gmin Pleśna i Tarnów, dotyczące powrotu na gminne drogi autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rady gmin potwierdziły wolę przystąpienia do takiego porozumienia – mówi prezydent Roman Ciepiela.

Byłby to pierwszy krok w stronę zawarcia umowy w sprawie wykonywania przez MPK usług komunikacyjnych. Umowa taka mogłaby wejść w życie już od 1 września. Aby tak się stało, niezbędne jest podjęcie przez rady gmin odpowiednich uchwał do końca lipca.

Jak podkreśla prezydent Ciepiela, warunki ustalone zostały bardzo precyzyjnie. Dotyczą one liczby kilometrów, wykonywanych przez MPK na terenie gmin oraz stawki za kilometr. Została ona ustalona na poziomie 9.86 zł, takim samym jak za przewozy na terenie Tarnowa. Obowiązywałaby do końca tego roku, a jej wysokość na następne lata byłaby uzgadniana do 15 października. Przy wzrastających cenach paliwa i rosnącej inflacji stawka za kilometr, która miałaby obowiązywać od stycznia 2023 roku, musiałaby zostać zweryfikowana w oparciu o sytuację na rynku paliw.

W przypadku wejścia w życie porozumienia, gminy będą miały w rachunkach odjęte około 14 proc. z tytułu wpływów za bilety, które będą wpływały do Zarządu Dróg i Komunikacji. Jednostkowa kwota za kilometr wyniosłaby więc 8.51 zł za kilometr. Technicznego ustalenia będą wymagały rozkłady jazdy, ale według prezydenta, wydaje się, że możliwe jest utrzymanie tej samej częstotliwości kursów i podobnych godzin ich wykonywania.

- Uważam, że powinno dojść do tego porozumienia i to z wielu powodów. Po pierwsze, chcemy stworzyć spójny system aglomeracyjnej komunikacji. Z punktu widzenia pasażera jest rzeczą lepszą jeśli wsiada do autobusu jednego przekaźnika. Może zmieniać linie, ale opłatę wnosi raz. Obecnie musi się przesiadać do różnych przewoźników i nie jest to sytuacja komfortowa. Druga rzecz to jest potencjał MPK, który jest o wiele większy niż możliwość organizacji usług tylko dla miasta i wykorzystanie go dla aglomeracji jest czymś absolutnie oczywistym – twierdzi Roman Ciepiela.

 

 

21.07.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |