Nowa siedziba CUS

 W poniedziałek, 1 sierpnia, Centrum Usług Społecznych w Tarnowie rozpoczęło pracę w nowej siedzibie. Teraz większość spraw załatwić będzie można przy ulicy Brodzińskiego.

 

Od 1 sierpnia tarnowskie Centrum Usług Społecznych rozpoczęło pracę w nowej siedzibie przy ulicy Brodzińskiego 14. Tarnowianie większość spraw będą mogli załatwić w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy kilku lokalizacjami, gdzie dotychczas mieściły się biura zajmujące się sprawami socjalnymi mieszkańców.
W nowym obiekcie Centrum Usług Społecznych będzie funkcjonował elektroniczny system kolejkowy, który ułatwi i usprawni załatwianie wszystkich spraw.
W Biurze Obsługi Klienta CUS załatwiane będą sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny, Kartą Tarnowskiej Rodziny oraz Kartą Tarnowskiego Seniora, zasiłki rodzinne z dodatkami, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. W sprawach dotyczących zdrowia i rehabilitacji załatwiane będą sprawy związane z dofinansowaniem ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacją barier architektonicznych. Tamże należy się udać w związku z programami polityki zdrowotnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Będzie też poradnictwo specjalistyczne i terapia rodzin.
Punkt Informacji d/s Usług Społecznych będzie zajmował się sprawami obsługi osobistej i telefonicznej tarnowian, przekazywaniem informacji o działalności Centrum, w tym w szczególności o usługach społecznych. Będzie również kierował do właściwych komórek organizacyjnych i przekazywał zainteresowanym informacje na temat innych instytucji w mieście, w których można uzyskać wsparcie. Istotnym elementem działalności będzie również rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań zgłaszających się do CUS osób.
Centrum Usług Społecznych od wtorku do piątku pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałki od godziny 7.30 do 18.00. Pracownicy socjalni z rejonów 1, 2 i 4 od 1 sierpnia przyjmują również w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9.

01.08.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |