Przeciw 5G

 Koalicja Polska Wolna od 5G wystosowała pismo, w którym sprzeciwia się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Pawęzowie. Pismo, skierowane do przedstawicieli Urzędu Gminy Lisia Góra i Starostwa Powiatowego w Tarnowie, publikujemy w całości.

 

Do przedstawicieli Urzędu Gminy Lisia Góra i Starostwa Powiatowego w Tarnowie wystosowane zostało pismo, w którym Koalicja Polska Wolna od 5G, powołując się na stanowisko mieszkańców, wyraża sprzeciw przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Pawęzowie. Treść pisma publikujemy poniżej w całości.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa, aby wyrazić swój sprzeciw wobec budowy stacji bazowej w Pawęzowie, gmina Lisia Góra bez uwzględnienia stanowiska mieszkańców tej miejscowości.

UZASADNIENIE:

Stacje bazowe telefonii komórkowej, podobnie jak telefony komórkowe oraz routery Wi Fi,  nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby apel ponad 250 naukowców, którzy opublikowali badania w tej dziedzinie w czasopismach naukowych (1).

Długoterminowy wpływ stacji bazowych można jedynie zaobserwować po fakcie. Takie obserwacje miały już miejsce. Pokazały one, że mamy do czynienia ze statystycznie znaczącym wzrostem negatywnego wpływu na zdrowie w przypadku osób mieszkających w promieniu mniejszym niż 500 metrów od stacji bazowych.  Profesor Alicja Bortkiewicz wraz z 5-cioma innymi naukowcami dokonała przeglądu 10 badań opisujących wpływ stacji bazowych na zdrowie ludzi. Wynik tej analizy został opublikowany w czasopiśmie "International Journal of Occupational and Environmental Health" w artykule pt. „Dowody epidemiologiczne na zagrożenie dla zdrowia ze stacji bazowych telefonów komórkowych" („Epidemiological Evidence for a Health Risk from Mobile Phone Base Stations") (2). We fragmencie artykułu czytamy: „Stwierdziliśmy, że w ośmiu z 10 badań stwierdzono zwiększoną częstość występowania niepożądanych objawów neurobehawioralnych lub raka w populacjach mieszkających w odległości <500 metrów od stacji bazowych. Żadne z badań nie zgłosiło ekspozycji powyżej przyjętych międzynarodowych wytycznych, co sugeruje, że obecne wytyczne mogą być nieodpowiednie do ochrony zdrowia populacji ludzkiej."(2)

Obecnie wdrażana sieć 5G w Polsce (sieć Plus: 2600 MHz i sieć T-Mobile: obecnie 2100 MHz) jest zbliżona częstotliwościami do obecnej sieci 4G (zakres 1800 MHz), co już jest niepokojące, gdyż wiemy, że częstotliwości sieci 1-4G nie są obojętne dla zdrowia, co wykazali naukowcy we wspomnianym wcześniej apelu EMFscientist.org. W przyszłości w sieci 5G planowane jest dodanie wyższych częstotliwości, których działanie nie zostało do końca poznane.

Uważamy, że Polska i inne kraje powinni się skupić na rozwoju sieci przewodowej (światłowód), a także promowaniu jej zalet, natomiast rozwój sieci bezprzewodowych powinno się co najmniej zahamować. W wielu przypadkach używanie sieci bezprzewodowych jest niepotrzebne i może zostać zastąpione łączem przewodowym, np.w domu czy w biurze można używać telefonu i internetu przewodowego.

Podajemy także link do reportażu, który ukazał się się TVP 15 czerwca 2020, gdzie przedstawiona została sytuacja mieszkańców jednej z miejscowości, gdzie udało się dogadać z operatorem sieci komórkowej i maszt nie powstał tam, gdzie miał powstać, gdyż sprzeciwiali się temu mieszkańcy. W raporcie tym wypowiada się także wspomniana wyżej prof. Borkiewicz. https://vod.tvp.pl/video/alarm,15062020,48220540

Na naszej stronie stop5g.com.pl/przeciwni5g jest lista miejsc w Polsce, gdzie mieszkańcy protestują przeciwko masztom 5G. Na szczególną uwagę zasługuje działanie starosty krośnieńskiego: https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/10260-starosta-mowi-nie-dla-nadajnika-5g-w-korczynie

Z poważaniem,

W imieniu członków (około 400 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od 5G (stop5g.com.pl):

Inż. Ogrodnictwa i Rolnictwa Patryk Włodarczyk

mgr inż. Ochrony Środowiska Katarzyna Stawińska

mgr inż  Inżynierii Środowiska Aleksandra Poczęsna

mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Sir Julian Rose, rolnik ekologiczny, pisarz

10.08.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |